T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2017/1.Olağan Toplantı
Karar No        : 1
Özeti               : 2016 Yılı Faaliyet Raporu
 
 
                İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 6. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun Görüşülerek Karara Bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin e fıkrası gereğince hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu İSU Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 23.05.2017
                                                
 
 
 
 
 
 
                               KATİP                                                                          KATİP                             
 Tuba ŞENSOY                                                              Berna ABİŞ
             Genel Kurul Üyesi                                                      Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR