T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No        : 2017/1.Olağan Toplantısı
Karar No       : 4
Özeti             :  2017 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin görüşülerek karara bağlanması
 
                İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 9. maddesini teşkil eden “2017 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
İSU Genel Müdürlüğünde 2017 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personeller oylanarak dairesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 23.05.2017
                                                
                                                
 
 
 
 
 
 
                                      KATİP                                                                              KATİP                   
                  Tuba ŞENSOY                                                                  Berna ABİŞ
                           Genel Kurul Üyesi                                                            Genel Kurul Üyesi 
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR