T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2017/1.Olağan Toplantı
Karar No        : 6
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve Analiz Bedelleri
 
 
 
İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 11. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve Analiz Bedellerinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Genel Müdürlüğümüz hizmet bedellerinin belirlendiği Tarifeler Cetvelinde belirtilen laboratuvar ölçüm ve analiz bedellerinin, Bakanlıkça yayınlanan asgari fiyat tarifesine göre maksimum %10 indirim oranı uygulanarak belirlenmesine, ayrıca yetki kapsamına yeni parametrelerin ilave edilmesi durumunda da aynı şartların uygulanması gerektiğinden, 2017 ve sonraki yıllar için Çevre ve Şehircilik Bakanlık tarafından ilgili yılın tarifesi yayımlanıncaya kadar artış yapılmaması, yapılacak artışın Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinin 23-(1) Maddesi doğrultusunda belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi. 23.05.2017
                                                
                                  
 
 
 
                    KATİP                                                                          KATİP                     
Tuba ŞENSOY                                                              Berna ABİŞ
            Genel Kurul Üyesi                                                      Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR