T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2017/1.Olağan Toplantı
Karar No       : 7
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü Vidanjör Hizmet Bedelleri
 
İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 12. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Vidanjör Hizmet Bedellerinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Vidanjör Hizmet Bedellerinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek;
 
 
Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi. 23.05.2017
 
 
 
 
 
 
                           KATİP                                                                         KATİP                          
Tuba ŞENSOY                                                              Berna ABİŞ
           Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

DİĞER DUYURULAR