T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2017/1.Olağan Toplantı
Karar No        : 8
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü Tarife Cetveli Tadilatı
 
İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 13. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Tarife Cetveli Tadilat teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
İSU Genel Müdürlüğü Tarife Cetvelinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi, Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 23.05.2017

                                    

 
 
                               KATİP                                                                         KATİP                            
Tuba ŞENSOY                                                             Berna ABİŞ
             Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR