T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2017 /1.Olağan Toplantı
Karar No         : 10
Özeti               :  Denetçilerin Secimi
 
 
İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 15. maddesini teşkil eden “Denetçilerin Secimi” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
M. Zekeriya  ÖZAK ve İrfan KURT’un vermiş oldukları yazılı önerge oylanarak, oybirliği ile kabul edildi.  
 
2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde; kurumumuz iş ve işlemlerinin, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki Denetçi tarafından denetlenmesi hükmü düzenlenmiştir. İSU Genel Kurulunun 14.05.2015 tarihli ve 7 sayılı kararı ile 2 yıllık süre için denetçi görevine seçilen Bekir GÜRE’nin yeniden ve denetçi seçilme şartlarına haiz Av.Erdinç TOKLU’nun 2 yıllık süre ile denetçi olarak seçilmelerini, Denetçilere aylık ücretlerinin devlet memurlarına verilen 1. Derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere hesaplanıp ödenmesi oy çokluğu  ile  kabul edildi.  23.05.2017
 
 
 
                                                                          KATİP                                                                            KATİP                                                                                                                               Tuba ŞENSOY                                                                Berna ABİŞ       
                                                                  Genel Kurul Üyesi                                                        Genel Kurul Üyesi     
           
                                                                                
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Genel Kurul Başkanı
 
 

DİĞER DUYURULAR