T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No        : 2017/2.Olağan Toplantısı
Karar No       : 15
Özeti              :  2018 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin görüşülerek karara bağlanması
 
                İSU Genel Kurulu’nun 16.11.2017 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 10. maddesini teşkil eden “2018 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
İSU Genel Müdürlüğünde 2018 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personeller oylanarak dairesinden geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 16.11.2017
                                                
                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                          KATİP                                                                            KATİP                                                                               Tuba ŞENSOY                                                                Berna ABİŞ       
                       Genel Kurul Üyesi                                                        Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Genel Kurul Başkanı
 

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR