T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No        : 2017/2.Olağan Toplantısı
Karar No       : 14
Özeti              :  İSU Genel Müdürlüğünde  Çalışmakta olan Geçici İşçilerin 2018 yılında da çalıştırılabilmeleri için izin talebinin görüşülerek karara bağlanması
 
                İSU Genel Kurulu’nun 16.11.2017 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 9. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğünde Çalışmakta olan Geçici İşçilerin 2018 Yılında da Çalıştırılabilmeleri için izin talebinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
İSU Genel Müdürlüğünde Çalışmakta olan Geçici İşçilerin 2018 Yılında da Çalıştırılabilmeleri için izin talebi oy çokluğu ile kabul edildi. 16.11.2017
                                                
                                                
 
 
 
 
 
                                                         KATİP                                                                              KATİP                                                             
   Tuba ŞENSOY                                                                Berna ABİŞ        
        Genel Kurul Üyesi                                                        Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Genel Kurul Başkanı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR