T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2017/ 2.Olağan Toplantı
Karar No         : 11
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Performans Programı 
 
                İSU Genel Kurulu’nun 16.11.2017 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 6. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İSU Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Performans Programı teklifi dairesinden geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 16.11.2017
                                                
 
               
                                  
 
 
 
                                                              KATİP                                                                            KATİP                                                                     Tuba ŞENSOY                                                                Berna ABİŞ       
         Genel Kurul Üyesi                                                        Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Genel Kurul Başkanı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR