Cumhuriyet Gazetesinde 17/18/19 Nisan tarihinde Dr. Bülent Şık’ın kaleme aldığı Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2016 yılları arasında yürüttüğü ve henüz tamamlanmamış ve resmi olarak yayımlanmamış “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde Çevresel Faktörlerinve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” ne sözde dayanarak hazırlanan yazı dizisinde Kocaeli İl’inde ham su kaynaklarından alınan 106 örnekten bazılarında Alüminyum ve Kurşun parametreleri ile ilgili değerlendirmeler yer almıştır. Bu değerlendirmelerin hiçbir resmi ve bilimsel geçerliliği olamayacağı gibi tamamen kamuoyunu yanlış yönlendirmeye açık bir yayın yapıldığından Kurumumuzca ciddiye alınıp cevaplandırmaya değer bulunmamaktadır.
 
Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüzün kurum hassasiyeti dolayısıyla Kamuoyonu bilgilendirmek gayesi ile aşağıdaki bilgileri paylaşmak zarureti doğmuştur.
 
T.C. Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Başkanlığı) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında İlimizde; 490 izleme noktasında her yıl ortalama 1400 numunede İstanbul ve Kocaeli Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizlerini yaparak tüketime verilen suyun kalitesinin denetimini gerçekleştirmektedir. 01.01.2011 ile 01.12.2016 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı yetkilendirilmiş Kocaeli Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yazıda geçen su kaynaklarından alınan numunelerde (Alüminyum ve Kurşun parametreleri dahil) uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
 
Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından tüketime verilen su kalitesi ayda 350 noktadan ortalama 1000 (Bin) numune alınarak Akredite Merkez Laboratuvarımızda ortalama 20000 (Yirmibin) analiz ile kontrol altında tutulmaktadır.
 
Genel Müdürlüğümüz yaşam kaynağı suyun, Kocaeli’de etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere de aktarılması vizyonuyla çalışmalarını aralıksız yürütmektedir. 19/04/2018
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur..
 
 Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
 
 
 

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR

 • İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI İKİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
  Tarih : 15.11.2018 Saat  : 17:00 Yer    : Leyla ATAKAN Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIOĞLU   Konferans Salonu (Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi,   No: 39 (Fuar içi) İzmit/KOCAELİ)       İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI İKİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ     1. Açılış
 • YUVACIK BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ
    BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MAKSAT Madde 1 -  Bu Özel Hükümler, içme ve kullanma suyu temin edilen Yuvacık Baraj Gölü ’nün su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düz
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:04
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I   Esas No         : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No        : 4 Özeti               : İSU Genel Müdürlüğ&u
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:05
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I   Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No         : 5 Özeti               : İSU Genel M&u
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:06
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I     Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No       : 6 Özeti               : Ov