7143 SAYILI YASA İÇİN ABONE BİLGİLENDİRME NOTU;
 • Bu yasaya son başvuru tarihi 31/07/2018 olup, başvuran abone o güne kadar Kurumumuz aleyhine açtığı tüm dava ve mahkemelerden vazgeçtiğini kabul ve taahhüt etmiş olur.
 • İlk taksitin ödeme tarihi 28/09/2018 dir.
 • Yi-Üfe Uygulaması; Vadesinde ödenmeyen faturalara 6183 sayılı kanun gereğince uyguladığımız gecikme zammı yerine, bahse konu borcun vade tarihinden itibaren kanunun yayımladığı 17/05/2018 tarihine kadar anaparaya uygulanır.
 • Taksit Sayıları;
 • Peşin Taksitlendirme: Peşin ödeme seçeneğinde anapara borcuna uygulanacak faize (Yİ-ÜFE) %90 indirim yapılır.
 • İki Taksit İle Ödeme: İki taksit ile ödeme seçeneğinde anapara borcuna uygulanacak faize (Yİ-ÜFE) %50 indirim yapılır ve vade farkı (taksit katsayısı) uygulanmaz.
 
 • 6 Taksit İle Ödeme: Anapara ve yi üfe toplamına 1,045 vade farkı uygulanır.
 • 9 Taksit İle Ödeme: Anapara ve yi üfe toplamına 1,083 vade farkı uygulanır.
 • 12 Taksit İle Ödeme: Anapara ve yi üfe toplamına 1,105 vade farkı uygulanır.
 • 18 Taksit İle Ödeme: Anapara ve yi üfe toplamına 1,15 vade farkı uygulanır.
 
 • 6552-6736-7020 sayılı yasadan yararlanmış ve devam eden taksitler, sadece abonelerin başvurusu halinde peşin ve iki taksit şeklinde takitlendirilecektir.
 • Taksit İptali: İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde borçlu kanundan faydalanamayacak ve borç eski haline dönecektir.
 • Peşin Taksitlendirme İptali: Peşin ödeme olarak yapılandırılan taksitlendirmeler vade tarihini takip ayın sonuna kadar ödenmezse iptal edilecektir.
 
 
 
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR

 • YUVACIK BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ
    BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MAKSAT Madde 1 -  Bu Özel Hükümler, içme ve kullanma suyu temin edilen Yuvacık Baraj Gölü ’nün su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düz
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:04
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I   Esas No         : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No        : 4 Özeti               : İSU Genel Müdürlüğ&u
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:05
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I   Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No         : 5 Özeti               : İSU Genel M&u
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:06
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I     Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No       : 6 Özeti               : Ov
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:03
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I     Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No         : 3 Özeti               : İSU G