Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İLBANK işbirliği ile 21 - 25 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi düzenlenmiştir.
 
Her boyutuyla sağlığı ilgilendiren suyun korunması ve yönetim; hızlı kentleşme ve sanayileşme, artan nüfus, tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve küresel iklim değişikliği nedeniyle önemli ve güncel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Bu nedenle teması “Suya Dair Her Şey” olan kongrede, içme kullanma sularıyla ilgili olarak kaynakların korunması, su yapıları (isale hattı, şebeke, depo, bina içi şebeke…), dezenfeksiyon, arıtım teknolojileri, su kalitesinin izlenmesi ve izleme teknikleri gibi konular; kaplıcalar, yüzme suları, yüzme havuzları; ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), atık sular, hastanelerde ve sağlık kurumlarında su yönetimi, tarımsal amaçlı su kullanımı, su kirliliği ve su ürünleri gibi pek çok konu çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınacaktır. Kongre ile ilgili tüm bilgilere ve ayrıntılara  kongre web sayfasından (www.suvesaglik.org) ulaşılabilmektedir.
 
3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni de sizlerin katılımı ve katkılarıyla, zengin bilimsel içerik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirmek istiyoruz. Bilimsel ve hizmetsel anlamda su ile ilgilenen herkesi, suya dair her şeyi konuşmak üzere Kongremize davet ediyoruz.


 
                                                                       HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜMüşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR

 • YUVACIK BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ
    BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MAKSAT Madde 1 -  Bu Özel Hükümler, içme ve kullanma suyu temin edilen Yuvacık Baraj Gölü ’nün su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düz
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:04
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I   Esas No         : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No        : 4 Özeti               : İSU Genel Müdürlüğ&u
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:05
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I   Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No         : 5 Özeti               : İSU Genel M&u
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:06
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I     Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No       : 6 Özeti               : Ov
 • 2018 YILI 1.OLAĞAN GENEL KURULU-KARAR NO:03
  T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G E N E L  K U R U L  K A R A R I     Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı Karar No         : 3 Özeti               : İSU G