T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı
Karar No         : 1
Özeti               : 2017 Yılı Faaliyet Raporu
 

İSU Genel Kurulu’nun 22.05.2018 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 6. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun Görüşülerek Karara Bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin e fıkrası gereğince hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu İSU Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 22.05.2018
                                                
 
 
 
 
 
 
                             KATİP                                                                         KATİP                            
Tuba ŞENSOY                                                             Berna ABİŞ
             Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR