T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı
Karar No         : 2
Özeti               : 2017 Yılı Bilanço, Kesin Hesap, Taşınır Kesin Hesap ve Denetçiler Raporu
 
 
                İSU Genel Kurulu’nun 22.05.2018 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 7. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Bilanço, Kesin Hesap, Taşınır Kesin Hesap ve Denetçiler Raporu’nun Görüşülerek Karara Bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
  Bilanço, Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap ayrı ayrı okunup oylandı. Denetçiler Raporu okunarak oylandı. 2017 Yılı Bilanço, Kesin Hesap, Taşınır Kesin Hesap dairesinden geldiği şekliyle, Denetçiler Raporu Denetçiler tarafından okunarak oy çokluğu ile kabul edildi. 22.05.2018
             
 
 
 
 
 
 
 
                                            KATİP                                                                         KATİP                            
              Tuba ŞENSOY                                                            Berna ABİŞ
                       Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR