T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı
Karar No         : 3
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü Memur Kadrolarındaki İptal – İhdas Talepleri
 
 
                İSU Genel Kurulu’nun 22.05.2018 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 8. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Memur Kadrolarındaki İptal-İhdas Taleplerinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
İSU Genel Müdürlüğü Memur Kadrolarındaki İptal – İhdas Talepleri oylanarak İSU Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 22.05.2018
                                              
 
 
 
 
 
 
                                           KATİP                                                                         KATİP                            
              Tuba ŞENSOY                                                              Berna ABİŞ
                          Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR