T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No         : 2018/1.Olağan Toplantı
Karar No        : 4
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü Tarife Cetvelinde 7061 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Tadilat
 
İSU Genel Kurulu’nun 22.05.2018 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 9. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Tarife Cetvelinde 7061 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Tadilatın görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
İSU Genel Müdürlüğü Tarife Cetvelinin 7061 Sayılı Kanun Gereği aşağıdaki şekilde tadil edilmesi, Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 22.05.2018
 
 
                                    

 
 
                                            KATİP                                                                         KATİP                            
               Tuba ŞENSOY                                                             Berna ABİŞ
                           Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR