T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı
Karar No         : 5
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği Tadilatı
 
İSU Genel Kurulu’nun 23.05.2017 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 10. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği Tadilat Teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
İSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek;
 

 
 
Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 22.05.2018
 
 
 
 
 
                                        KATİP                                                                         KATİP                            
              Tuba ŞENSOY                                                              Berna ABİŞ
                        Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR