T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2018/1.Olağan Toplantı
Karar No       : 6
Özeti               : Ovacık Göleti Beslenim Alanının İçmesuyu Havzası İlan Edilmesi
 
 
 
İSU Genel Kurulu’nun 22.05.2018 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 11. maddesini teşkil eden “Ovacık Göleti Beslenim Alanının İçmesuyu Havzası İlan Edilmesinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Genel Müdürlüğümüz hizmet sınırları içerisinde yer alan Gebze ilçesi ve kırsal nitelikli mahallelerinin öncelikle içmesuyu ihtiyacının karşılanacağı, inşaat çalışmaları halen devam etmekte olan ve içmesuyu maksatlı kullanımı öngörülen Ovacık Göletinin su kalitesinin korunmasına yönelik koruma koşullarının ivedilikle belirlenmesi maksadıyla Ovacık Göleti beslenim alanının “İçmesuyu Havzası” olarak ilan edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 22.05.2018
                                                
                                  
 
 
 
                                            KATİP                                                                         KATİP                            
               Tuba ŞENSOY                                                             Berna ABİŞ
                           Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR