T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2020/2.Olağan Toplantı
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü Memur Kadrolarındaki İptal – İhdas Talepleri
 
                İSU Genel Kurulu’nun 12.11.2020 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 8. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü Memur Kadrolarındaki İptal-İhdas Taleplerinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
İSU Genel Müdürlüğü Memur Kadrolarındaki İptal – İhdas Talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup dairesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 12.11.2020
                                              
 
 
 
 
 
 
                      KATİP                                                                         KATİP                            
Berna ABİŞ                                                          Fatmanur ÇELİK
       Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 

DİĞER DUYURULAR