T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2020/2.Olağan Toplantısı
Özeti                : İSU Genel Müdürlüğünde Çalışmakta Olan Geçici İşçilerin 2021 Yılında da Çalıştırılabilmeleri İçin İzin Talebinin görüşülerek karara bağlanması
 
                İSU Genel Kurulu’nun 12.11.2020 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 9. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğünde Çalışmakta olan Geçici İşçilerin 2021 Yılında da Çalıştırılabilmeleri için izin talebinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
İSU Genel Müdürlüğünde Çalışmakta olan Geçici İşçilerin 2021 Yılında da Çalıştırılabilmeleri için izin talebi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup dairesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 12.11.2020
                                                
                                                
 
 
 
 
 
 
                                           KATİP                                                                         KATİP                            
                 Berna ABİŞ                                                          Fatmanur ÇELİK
                    Genel Kurul Üyesi                                               Genel Kurul Üyesi        
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 

DİĞER DUYURULAR