T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2020/ 2.Olağan Toplantı
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Performans Programı 
 
                İSU Genel Kurulu’nun 12.11.2020 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 6. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Performans Programı Teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İSU Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Performans Programı Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek dairesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 12.11.2020
                                                
 
               
                                  
 
 
 
                         KATİP                                                                         KATİP                            
Berna ABİŞ                                                          Fatmanur ÇELİK
  Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

DİĞER DUYURULAR