T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2020/2.Olağan Toplantı
Özeti               : Genel Kurulun ve Bundan Sonra Yapılacak Genel Kurul Toplantılarının Görüntülü ve Sesli Kaydının Alınmasının görüşülerek karara bağlanması
 
                İSU Genel Kurulu’nun 12.11.2020 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 4. maddesini teşkil eden “Genel Kurulun ve Bundan Sonra Yapılacak Genel Kurul Toplantılarının Görüntülü ve Sesli Kaydının Alınmasının görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
Genel Kurulun ve Bundan Sonra Yapılacak Genel Kurul Toplantılarının Görüntülü ve Sesli Kaydının Alınması teklifi oybirliği ile kabul edildi. 12.11.2020
                                              
 
 
 
 
 
 
                                          KATİP                                                                        KATİP                            
                 Berna ABİŞ                                                          Fatmanur ÇELİK
                    Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 

DİĞER DUYURULAR