T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2020/2.Olağan Toplantısı
Özeti               :  2021 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin görüşülerek karara bağlanması
 
                İSU Genel Kurulu’nun 12.11.2020 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 10. maddesini teşkil eden “2021 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
İSU Genel Müdürlüğünde 2021 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personeller Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup dairesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 12.11.2020
                                                
                                                
 
 
 
 
 
 
                                           KATİP                                                                         KATİP                            
                  Berna ABİŞ                                                                 Fatmanur ÇELİK
                            Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 

DİĞER DUYURULAR