T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2021/1.Olağanüstü Toplantısı
Özeti               : TÜFE Uygulaması İle İlgili Sürelerin Tekrar 3 Ay Ertelenerek 01.07.2021 Olarak Yeniden Belirlenmesi ve Tarife Cetvelindeki Değişiklikler Hakkındaki Maddenin görüşülerek karara bağlanması
 
                İSU Genel Kurulu’nun 16.03.2021 günlü 1. Olağanüstü toplantısına ait gündemin 4. maddesini teşkil eden “TÜFE Uygulaması İle İlgili Sürelerin Tekrar 3 Ay Ertelenerek 01.07.2021 Olarak Yeniden Belirlenmesi ve Tarife Cetvelindeki Değişiklikler Hakkındaki Maddenin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
a) İSU Genel Kurulunun, 17.12.2020 tarihli İSU 2020/3. Olağanüstü toplantısında kararlaştırılan “2020 yılı 1. Olağan Genel Kurulunun 26.06.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı kararının 3. Fıkrasında belirtilen sürelerin 3 ay ertelenerek 01.04.2021 olarak belirlenmesi” yönündeki kararının uygulamasının 3 ay daha uzatılarak 01.07.2021 olarak belirlenmesi,
b) Halihazırda kademe uygulanmayan işyeri tarifelerine 1. kademe eklenerek tarifelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,


c) İşyeri tarifelerine 31.12.2021 tarihine kadar TÜFE artışı uygulanmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi. 16.03.2021
                                                
                                                
 
 
                                          KATİP                                                                         KATİP                            
                 Berna ABİŞ                                                          Fatmanur ÇELİK
                       Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Yaşar ÇAKMAK
Büyükşehir Belediye Başkan V.
 

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR