İzmit  42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi, İzmit'in doğu kesimindeki yaklaşık 35 fabrikanın endüstriyel atıksuyu ile Sanayi Mahallesinden gelen evsel atıksuları arıtmak amacıyla kurulan biyolojik arıtma tesisidir ve aktif çamur sistemi ile çalışmaktadır.

Tesis, 24.11.1996 tarihinde devreye alınmıştır ve yatırım maliyeti 34.281.613 USD’dir.


PARAMETRE DEBİ (m3/gün) pH KOI (mg/L) BOI
(mg/L)
AKM (mg/L) TN
(mg/L)
TP
(mg/L)
Qmin Qort Qmax
GİRİŞ 13680 35040 42000 6-9 800 250 350 - -
ÇIKIŞ       6-9 300 100 100 10 1

FOTOĞRAF GALERİSİ