İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ektedir.