TARİHÇE

İSU Genel Müdürlüğü 95/6750 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden kurulmuş olup bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Yönetim Kurulu kararı ile yasal olarak yaptığı hizmetlerden sorumlu tutulabilecek bir organizasyon olarak tanımlanmıştır.
2003 yılından 2017 yılına kadar 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisinde kısıtlı imkanlarla dahi hizmetini en iyi şekilde sürdürmüş olan İSU Laboratuvarı, 2017 yılı Mart ayında İSU Merkez Laboratuvarı Hizmet Binasına taşınmıştır.

LABORATUVAR HAKKINDA
Laboratuvarımız, su ve atıksu alanlarında deney hizmetleri sunmaktadır. Bu analizler; İSU Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan içme-kullanma suyu kalite kontrol analizleri, Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü’ nün çevre mevzuatları kapsamında denetim amaçlı aldıkları atıksu numunelerinin analizleri, arıtma tesisleri proseslerinin kontrol edilmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri ve özel talep analizleri yapılmaktadır.
Laboratuvarımız, kalite odaklı çalışma anlayışı ile müşteri memnuniyetini esas alan kalite politikasıyla en doğru ve güvenilir analizleri hedeflemektedir. Müşteri şikayetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından bir geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması laboratuvar yönetimimiz tarafından güvence altına alınmıştır.
Müşterilerimiz tarafından mevcut yaptığımız analizlerin dışında hizmet alanımızda olması şartıyla yeni analiz talepleri olması durumunda   bunları değerlendirmeye alarak karşılanabilirliği müşterilerimize bilgilendirilmektedir.
Sahip olduğumuz ileri teknolojik cihaz donanımı ve eğitimli, yetkin ve dinamik personel kadrosuyla laboratuvarımız kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe öncü olmayı kendine hedef belirlemiştir. Donanımlı teknik kadrosunu 1 doktora, 3 yüksek lisans mezunu, 6’ si mühendis olmak üzere 15 lisans mezunu, 6 tekniker, 3 teknisyen personel oluşturmaktadır.
İSU Merkez Laboratuvarında; faaliyetlerin sürdürülmesi ve gerekli kalitenin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden Laboratuvar Şube Müdürü, teknik faaliyetlerden ve laboratuvar iş akışından Laboratuvar Sorumlusu, kalite yönetim anlayışının benimsenip sunulan hizmetin 17025 standardı gereklerine uygunluğundan Kalite Yöneticisi sorumludur. 
Laboratuvarımız; Kalite birimi ve Laboratuvar biriminden oluşmaktadır. Laboratuvar biriminin altında Su, Atıksu ve Mikrobiyoloji laboratuvarı ile Numune Kabul ve Raporlama alt birimleri bulunmaktadır.   
Laboratuvarımız, Avrupa Akreditasyon Birliği’ne (EA) üye olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 08.09.2008 tarihi itibariyle Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmış, atıksu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan 28.07.2010 tarihi itibariyle Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi alarak yetkilendirilmiştir.

AKREDİTASYON 
Laboratuvarların, test ve belgelendirme kuruluşlarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından yeterliliklerinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.
Akreditasyon; yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır.
Herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.
Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliğini disiplin altına almak amacındadır.

YETKİLİ LABORATUVAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ne göre yetkili laboratuvar; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapmak üzere yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarını ifade etmektedir. Yönetmeliğe göre laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına göre Akreditasyon kurumundan akredite olmak zorundadır.
 
 

DOKÜMANLAR