ISU Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü; çalışmalarını güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak sürdürmektir.

Laboratuvarlarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

Müşterilerimize taahhüt etmiş olduğumuz hizmetin standardını, internet sitemizde beyan etmek çalışma prensibimizdir.

İSU üst yönetimi olarak çalışmalarımızda TS EN ISO/IEC 17025 standardı müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını taahhüt ederim.
 


MUSTAFA EMİN TOPALOĞLU
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI