İlgili deney personeli teslim edilen numune için istenen parametrelerin analizlerini Deney Talimatlarına göre yapar ve sonuçları Laboratuvar Sorumlusuna teslim eder.

Analiz sonuçları Laboratuvar Sorumlusu tarafından kontrol edilir. Kontrol edilen sonuçlar yine deney personeli tarafından raporlandırılır, Analiz raporları Laboratuvar Sorumlusu ile Laboratuvar Şube Müdürü tarafından onaylandıktan sonra müşteriye ulaşması sağlanır.

Deney listesi ve ücretleri, başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler detayları ile Numune Kabul bölümünde açıklanmıştır.

Not: Sağ taraftaki menüden ilgili linke tıklayarak birimlerimize veya faaliyetlerimize ulaşabilirsiniz.