Atıksu Laboratuvarımızda Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli sınırları içerisinde bulunan firma, dere, göl, denizden alınan atıksuların Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında analizleri yapılmaktadır.

Ayrıca, İSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesine yönelik analizler ve firmaların proses kontrollerine yönelik analizler de çalışılmaktadır. Laboratuvarımızda bunların dışında -talep olması halinde- özel atıksu veya arıtma tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizleri de yapılmaktadır.
Atıksu laboratuvarımızda, TOC, FTIR, TKN, Otoanalizör, ICP-OES, sokslet yağ ekstraksiyon cihazı, spektrofotometre gibi ileri teknolojik cihazlarla çalışılarak, akredite parametre sayısını artırıp hizmet kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.