Atıksu Laboratuvarımızda Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli sınırları içerisinde bulunan firma, dere, göl, denizden alınan atıksuların Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında denetim analizleri yapılmaktadır.
Ayrıca, İSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesine yönelik analizler ve firmaların proses kontrollerine yönelik analizler de çalışılmaktadır.
 Laboratuvarımızda bunların dışında talep olması halinde özel atıksu veya arıtma tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizleri de yapılmaktadır.
 • İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)
 • Toplam Organik Karbon Analiz Cihazı (TOC)
 • Otoanalizör
 • Makro Kjeldahl Cihazı (TKN)
 • Mikrodalga Örnek Hazırlama Sistemi
 • Spektrofotometre (UV-Vis)
 • Makro Kjeldahl Cihazı (TKN)
 • Otomatik Titratör
 • Etüv
 • İntübatör
 • Su Banyosu
 • Safsu Cihazı
 • Ultrasafsu Cihazı
 • Multiölçer
 • Türbidimetre
 • Hassas Terazi
 • Kaba Terazi
 • Bulaşık Makinası
 • Buzdolabı
 • Kimyasal Dolap
 • Güvenlikli Kimyasal Dolap