Su Laboratuvarımızda Şehri besleyen depo çıkış sularından, belirlenmiş olan şebeke noktalarından, köylerden, kaynaklardan, okul, hastane ve camilerden alınan numuneler,  “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”, “İçmesuyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlan Yüzeysel Sular Hakkında Yönetmelik” ve “ Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak deney talimatlarına uygun olarak analiz edilmektedir. Ayrıca abone şikâyetleri ve kaynağı belli olmayan arıza numuneleri de su laboratuvarında analiz edilmekte ve analiz sonuçları ilgili kurum içi birimlere bildirilmektedir.
Su laboratuvarında kullanılan cihazlar:
 • Gaz Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi (GC-MS-MS)
 • Sıvı Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi (LC-MS-MS)
 • Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR)
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 • İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
 • İyon Kromatografisi (IC)
 • Mikrodalga Örnek Hazırlama Sistemi
 • Spektrofotometre (UV-Vis)
 • Makro Kjeldahl Cihazı (TKN)
 • Otomatik Titratör
 • Etüv
 • İntübatör
 • Su Banyosu
 • Safsu Cihazı
 • Ultrasafsu Cihazı
 • Multiölçer
 • Türbidimetre
 • Hassas Terazi
 • Kaba Terazi
 • Bulaşık Makinası
 • Buzdolabı
 • Kimyasal Dolap
 • Güvenlikli Kimyasal Dolap
 • Çeker Ocak