Su Laboratuvarımızda Şehri besleyen depo çıkış sularından, belirlenmiş olan şebeke noktalarından,  köylerden,   kaynaklardan,   okul,   hastane   ve   camilerden   alınan numuneler,  “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği”, “İçmesuyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlan Yüzeysel Sular Hakkında Yönetmelik” ve “ Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında fiziksel ve kimyasal olarak analiz edilmektedir. Ayrıca abone şikâyetleri ve kaynağı belli olmayan arıza numuneleri de su laboratuvarında analiz edilmekte ve analiz sonuçları ilgili birime bildirilmektedir.
 
Su laboratuvarımızda, GC-MS-MS, LC-MS-MS, ICP-MS, İyon Kromotografi,  Otomatik Titratör, spektrofotometre gibi ileri teknolojik cihazlarla çalışılarak, akredite parametre sayısını artırıp hizmet kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.