Laboratuvarımıza, analiz talebi ile gelen her numune için analizleri tamamlandıktan sonra TÜRKAK R20-18 Rehberine ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’ne göre rapor düzenlenir.
 
Analiz Raporları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden imzalandıktan sonra numuneyi getiren birim İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde ise havalesi yapılır, kurum dışından ise raporlar İSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak tarafından mühürlenerek kapalı zarf içinde müşteriye gönderilir.

Deney ücretleri, İdari İşler Sorumlusu tarafından Abone İşleri Şube Müdürlüğü’ne bildirilir.

Ücret, Abone İşleri Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuk edilir.