Laboratuvarımıza, analiz talebi ile gelen her numune için analizleri tamamlandıktan sonra TÜRKAK R20-18 Rehberine ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’ne göre rapor düzenlenir.

Analiz Raporları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden imzalandıktan sonra numuneyi getiren birim İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde ise havalesi yapılır. Kurum dışından gelen analiz taleplerinde raporlar bir üst yazı ile İSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği’ne havale edilir, analiz raporları Genel Evrak Şefliği tarafından ya mühürlenerek kapalı zarf içinde ya da kamu elektronik posta (kep) ile müşteriye iletilir.

Analiz ücretleri, Raporlama personeli tarafından aylık periyotlarda Abone İşleri Şube Müdürlüğü’ne bildirilir. Ücretler, Abone İşleri Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuk edilir.