Suyun Kalitesi : Kocaeli'de Su Musluktan İçilir
 
Şehre temin edilen su düzenli olarak numuneler alınması suretiyle fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygunluğu yönünden takip edilmektedir.
 
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz abonelerine sağlıklı içme ve kullanma suyu temini için 335 noktadan belli bir program çerçevesinde, aylık yaklaşık 700 numune alarak sıkı denetim gerçekleştirmiştir. 2015 yılında toplamda 9268 adet numune alınmıştır.
 
Şehrin içme suyu şebekesinde gerekli kontrollerin yapılmasının yanı sıra köy bazında da numune alma programı hazırlanarak yerel kaynaklarından beslenen köy ve yerleşim yerlerinin su kalitesi takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
 
Kurumsal olarak vurgu yaptığımız “Kocaeli’nde su musluktan içilir” sloganımızın haklılığını objektif kriterlere göre toplum nezdinde kanıtlamak ve musluktan akan suyun güvenle içebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin herhangi bir bölgesinden rastgele seçilen abonelerimizin evlerinden su numuneleri alınmakta ve bu numuneler laboratuvarımızda gerekli testlerden geçirilerek, tahlil sonuçları yazılı olarak abonelerimize bildirilmektedir.

Suyun Kimyası : İçmesuyu Arıtma Tesisleri
 
Suyun kaynağından çıktığı gibi saf, temiz ve kaliteli bir şekilde abonelerimize ulaştırılması
zor ve bir o kadar da ciddi bir süreçtir. Bu süreç içinde arıtma tesislerimiz içme suyumuza kalite ve içilebilirliği, alt yapı şebekelerimiz ise kesintisiz su hizmetini sunmaktadır. İlimizin ana su sağlayıcısı Yuvacık Barajı’nın suyunu arıtmakla görevli olan Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisi’ nde dünya standartlarında arıtılan su, Kocaeli’nin çok büyük bir bölümüne ulaştırılmaktadır.
 
Baraj suyunun Kocaeli’nin her noktasına ulaştırılması teorik olarak mümkün olmakla beraber, gerek Yuvacık Barajı’nın efektif kullanım imkanının sınırlı olması, gerekse maliyetlerin yüksekliği ve şebeke işletmeciliğin de getireceği ek külfetler sebebiyle yerel kaynakları bulunan bölgelere Yuvacık Barajı suyu yerine kendi kaynaklarından arıtılmış su verilmesi daha rasyonel bir çözüm olmaktadır.
 
Bu sebeple, Genel Müdürlüğümüz yerel kaynakları bulundukları bölgede arıtmak, düşük maliyetle şebekeye kaliteli içme suyu sağlamak ve şebeke verimliliğini yükseltmek üzere içme suyu arıtma tesisleri inşa etmektedir. Bu tesislerin birçoğu İSU mühendisleri tarafından projelendirilen ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından jüri ödülü ile ödüllendirilen İSU-Tip içme suyu arıtma tesisleridir.
 
 
Bu kapsamda:
 
2009 yılında;
Kandıra(Dudutepe) İçme Suyu Arıtma Tesisi,
Denizli Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi,
2011 yılında;
Derince Kaşıkçı İSU Tip-50 İçme Suyu Arıtma Tesisi,
Körfez Alihocalar İSU Tip-100 İçme Suyu Arıtma Tesisi,
 
2012 yılında;
Karamürsel Osmaniye İSU Tip-100 İçme Suyu Arıtma Tesisi,

2013 yılında;
Kartepe Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi (Kapasite Artırımı),
Kandıra Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisi (Kapasite Artırımı),
Gölcük Değirmendere İSU Tip-200 İçme Suyu Arıtma Tesisi,
Karamürsel Valideköprü İSU Tip-100 İçme Suyu Arıtma Tesisi,
Kartepe Suadiye İSU Tip-200 İçme Suyu Arıtma Tesisi,

2014 yılında;
Gölcük Siretiye İSU Tip – 200 İçme Suyu Arıtma Tesisi,
Kartepe Maşukiye İSU Tip – 200 İçme Suyu Arıtma Tesisi,
Gölcük Şevketiye İSU Tip – 200 İçme Suyu Arıtma Tesisi,
Gebze Duraklı İçme Suyu Arıtma Tesisi inşa edilerek devreye alınmıştır.

Klorlama
 
Bölgesel yerel kaynaklardan şebekeye verilen içme ve kullanma sularının mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan temiz ve hijyenik olması halk sağlığı bağlamında büyük önem taşımaktadır. İSU olarak arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklara klor dozaj sistemleri kurulmakta ve bölgesel kaynakların sürekli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır. Klor dozaj sistemleri 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır.
 
Bu dozaj sistemlerinin ayar, periyodik bakım, arıza, şebekede serbest klor ölçümleri ve dozaj sistemlerine hipoklorit taşınması su kalite kontrol ekibi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İnşa ettiğimiz modüler içme suyu arıtma tesisleri sayesinde 2014 yılında dezenfeksiyon amacı ile 200.000 kg. sodyum hipoklorit kullanımımız 2015 yılında 184.600 kg.’a düşmüştür.

Laboratuvarlarımız
 
Verdiğimiz hizmetin kalitesinin objektif göstergelerinden biri, her gün düzenli aralıklarla değişik kaynaklardan aldığımız numuneler üzerinde yaptığımız analizlerdir. Kalite standartlarını yükseltmek ve daha iyi hizmet üretebilmek amacıyla 2015 yılında Yeni Merkez Laboratuvarımızın inşaatına başlanmıştır ve 2017 yılında bitirilerek hizmete alınmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası standartlarda tanımlanmış deney metotlarına göre, akreditasyon ve yeterlilik kapsamında geçerli parametre (analiz) sayılarının arttırılabilmesi için, atık su süreçlerini ve içme suyu kalitesini kontrol etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere hizmet verecek, mevcut şartlardan daha büyük ve teknolojik bir laboratuvar binası inşa edilecektir.
 
İçme Suyu Laboratuvarımızda her gün İSU Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ile Kocaeli İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından şehri besleyen depo çıkış sularından, belirlenmiş olan şebeke noktalarından, köylerden, okul, hastane ve camilerden alınan numuneler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği Kontrol İzleme tablosuna göre analiz edilmekte ve raporlandırılmaktadır. Böylelikle yerleşik sanayinin, içme ve kullanma suyumuzun periyodik kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarımız eğitim projelerine destek amaçlı çalışmaları da kapsamakta ve analiz talep eden gerçek ve tüzel kişilere de hizmet vermektedir.
 
Atık Su Laboratuvarımızda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan fabrika ve firma atık sularının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında denetim analizleri yapılmakta ve raporlandırılmaktadır. Bununla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin işletilmesine yönelik analizler de yapılmaktadır.
 
Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” kapsamında 2015 yılında kapsam genişletme denetimi geçirmiş, yeterlilik belgesini almaya hak kazanmıştır. Benzer şekilde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından da Kapsam Genişletme Denetimi geçirerek, yeni akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır.
  

FOTOĞRAF GALERİSİ