Proje ismi İzmit İlçesinin Su Kayıplarının Azaltılması Projesi
Proje Uygulama Yeri Kocaeli İli İzmit İlçesi
İşe başlama tarihi 17 Mayıs 2015
 İş bitiş tarihi 27 Şubat 2019
İşletme süresi 6 Ay
Yatırım maliyeti 10.251.000 Euro
Finans Kaynağı İSU Genel Müdürlüğü Bütçesi
Proje Hedefi İzmit’te, su kayıplarını azaltmak üzere bir projeyi geliştirilmiştir. Hazırlanan bu proje ile 2013 yılı verilerine göre yıllık 16.083.184 m3 olan kayıp su miktarının proje sonunda yıllık 6.450.000 m3‘e indirilerek yaklaşık 10 milyon m3 suyu kazanılması hedeflenmiştir.
   
 

Projenin Amacı Hedefler
Yeni su kaynakları bulmak, kaynaktan alınan suyun içilebilir su kalitesinde arıtılmasını sağlamak ve bu işlemlerin ardından şebeke sistemi ile suyu yerleşim yerine getirerek tüketicilerin hizmetine sunmak, hem ekonomik açıdan hem de teknik açıdan meşakkatli ve maliyetli bir iştir.
 
Bu bölgelerimizdeki kayıp-kaçak oranlarının diğer bölgelere kıyasla oldukça yüksek seviyelerdedir.
 
İzmit ilçesinde içme suyu şebekelerinde yaşanan su kayıplarına son vermek için başlattığı çalışma kapsamında, kayıp oranının % 25'e düşürülmesi hedeflemektedir.
 
Bu gibi mevzuat çalışmaları ile yeni su kaynaklarına ihtiyacın azalması, mevcut kaynakların daha etkin kullanılması, su maliyetlerinin düşmesi gibi faydalar sağlanmış olacaktır.
İçmesuyu  altyapı şebekelerinin haritalandırılarak altyapı ve üstyapı varlıklarımız coğrafi bilgi sistemine aktarılacak şebeke hatları mahalle bazında izole bölgelere ayrılarak sistem tamamen kontrol altına alınıp yönetilebilir hale gelecektir. Şebekenin sürekli izlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.

Şebeke otomasyonu ile alt izole bölgelere ayrılacak olan her izole bölgeye uzaktan kontrolü mümkün olacaktır.
Kullanım ömrünü tamamlayan sayaçlar ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar ile değiştirilecektir.
Sürekli debi ve hacim ölçümü yapılarak kayıp kaçak oranları takip edilebilir olacaktır.

Basınçların optimum işletme düzeyine indirilmesi ile içmesuyu şebekelerinde arıza sayıları azalacak daha az zemin tahribatı yapılarak üst yapı varlıklarımız korunmuş olacaktır.
 
Daha az personel ve araç ve iş makinesi ile işletme sağlanarak personel ve iş makinesinden tasarruf sağlanmış olunacaktır. İdare personelinin eğitimi ile hizmet düzeyi arttırılacaktır.
 
Hidrolik modelleme ve boru önceliklendirme ile acil rehabilitasyonu gerekli olan bölgeler belirlenecek gereksiz altyapı değişim ve yenilemelerinin önüne geçilecektir.
 
İzmit ilçesindeki uygulama sonra proje tüm ilçelerde uygulanacaktır.
Şebeke sistemi üzerinde hidrolik modelleme ile dünya standartlarına uygun alt izole ölçüm bölgeleri teşkil edilerek, alt bölge girişlerinde vana, sayaç ve basınç kırıcı vana ile izole bölgelerin basıncı optimum işletme basıncına indirilecektir.
 
İzole bölge vanaları haberleşme ve kontrol sistemi ile SCADA merkezinden kontrol edilebilecek şekilde teşkil edilecektir.
 
Şebeke sistemindeki arıza, debi ve basınç bilgileri online takip edilecek, aboneler ulaşan su kalitesi arttırılacak, oluşabilecek arıza ve su kesintileri en aza indirilecektir.
 
Uzun vadeli ve sürdürülebilir şebeke yönetimi ile, Kocaeli’ nin tamamına uygulanabilecek bir model oluşturulacaktır.
 
 
 

DOKÜMANLAR