Gebze Cumaköy Modüler Atıksu Arıtma Tesisi, 10 (on) Modül olarak tasarlanmış olup ilk etapta 5(beş) Modülün inşaası yapılmıştır. İhtiyaç halinde 2. etap beş modülün daha inşaası tamamlanarak 10 ünite şeklinde çalışmaya devam edebilecektir.

1. Etap kapasitesi 5000 kişi ve 1000 m3/gün olarak tasarlanmış ve devreye alınmıştır.

Tesiste standart atıksu arıtma prosesi ile beraber kum filtresi ve UV dezenfeksiyon sistemlerini içeren ileri arıtma sistemi de bulunmaktadır.

Tesis Mollafenari, Cumaköy, Denizli ile yarıçapı 10 km olan bölgedeki yerleşim yerlerinin fosseptiklerine ait (Vidanjör ile taşıma) evsel nitelikli atıksuların arıtılmasını sağlamaktadır.

2015 yılında devreye alınan tesisin yatırım maliyeti 2.586.870,47 TL’dir. Tesis bünyesinde 1.000m3/gün kapasiteli hızlı kum filtresi ve UV dezenfeksiyon ünitesi bulunmaktadır. Burada ileri arıtıma tabi tutulan sular yeşil alan sulanması kullanılmaktadır.


PARAMETRE DEBİ (m3/gün) pH KOI (mg/L) BOI
(mg/L)
AKM (mg/L) TN
(mg/L)
TP
(mg/L)
Qmin Qort Qmax
GİRİŞ 300 1000 2000 6-9 - 120 140 - -
ÇIKIŞ - - - 6-9 - 20 20 - -

FOTOĞRAF GALERİSİ