Gebze Balçık Doğal Atıksu Arıtm Tesisi, 7500m2 alan üzerine kurulu bulunuyor ve Balçık bölgesinde oluşan atıksuların arıtılmasında kullanılmaktadır.

Tesisi ortalama debisi günlük 400m3 olup, tesisteki arıtma işlemi doğal bitkiler ile gerçekleşmektedir.

Tesis prosesinde giriş yapısı, ızgara, terfi merkezi, havasız çamur yataklı reaktör, yüzey altı akışlı sistem (Y.A.A.S) ,dağıtım yapısı, düşey akışlı sistem ve çıkış kanalı bulunmaktadır. Tesis SKKY Tablo 21.2’ye göre işletilmektedir.

 
PARAMETRE DEBİ (m3/gün) pH KOI (mg/L) BOI
(mg/L)
AKM (mg/L) TN
(mg/L)
TP
(mg/L)
Qmin Qort Qmax
GİRİŞ 200 400 600 6-9 - 120 140 - -
ÇIKIŞ - - - 6-9 110 45 30 - -
 

FOTOĞRAF GALERİSİ