Küresel ısınma gerek dünya genelinde, gerekse ülkemizde olumsuz bir çok etki meydana getirmektedir. Bunların en önemlilerinden birisi de hava koşullarının mevsim normallerinin dışında hareket etmesine sebep olmasıdır. Bu da gelecek yıllarda Kocaeli’nin çok daha ciddi kuraklık tehditleri ile karşılaşabileceğine işaret etmektedir.
 
Kamu hizmeti yapan bir Kurum olarak, böyle bir tehdit karşısında su kaynaklarımızı çeşitlendirmek en önemli önceliğimiz olmaktadır. İşte bu sebeple Yuvacık Barajı’na ilave olarak, B Planı Sapanca Gölü’nü, inşa ettiğimiz içme suyu terfi sistemi ile devreye aldığımız gibi, C Planı olan Namazgah Barajı ile de Kocaeli’nin Kuzey bölgelerinin 100 yıllık su ihtiyacını garanti altına almış bulunmaktayız.
 
Kocaeli’nin takriben 33 km kuzeyinde ve Kandıra ilçesinin 4 km güneybatısında Namazgah Deresi üzerine inşa edilen Baraj, Kandıra ilçe merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallesinin su ihtiyacını, uzun yıllar ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadan karşılayabilecektir.
 
34,5 m gövde yüksekliği, 504 m kret uzunluğu ve 25 milyon m3 su depolama kapasitesi bulunan Baraj’dan alınan su 12 km uzunluğundaki 600 mm çapında katodik koruma sistemine sahip çelik boru hattı ile Kandıra Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne terfi edilmektedir. 2013 yılında İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 15 bin m3 artırılarak,  günlük 30 bin m3’e çıkarılmıştır. Tesiste dünya standartlarında arıtılan su, inşa edilmekte olan 152 km uzunluğundaki içme suyu isale hatları ile Kandıra şehir merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, Körfez ve İzmit’in kuzeyinde yer alan köylere ulaştırılacaktır. Ayrıca, İlimtepe bağlantısı vasıtasıyla, gerektiğinde Körfez İlçe Merkezi’ne de Namazgah Barajı’ndan su verilebilecektir.
 
Baraj inşaatı tamamlanarak, 06/10/2013 tarihinde barajda su tutulmaya başlanmış olup, Baraj su alma yapısı, dipsavak boru hattı ve terfi sistemi, Baraj’dan Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne su verilmeye hazır hale getirilmiş ve 2014 yılı başında ilk su verilmiştir.
 
İlimizin ana içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı Kocaeli’nin Güney doğu bölümünde yer almakta olup, Barajdan sağlanan su Kandıra hariç 11 ilçeye ulaştırılmaktadır. Kuzeyde yer alan Kandıra’ya ise kendi yerel kaynaklarına sahip olması, mesafesinin uzak ve kotunun yüksek olması sebebiyle Yuvacık Barajı’ndan su verilmemektedir. Yuvacık Barajı’ndan elde edilen suyu bu bölgeye terfi ettirmek oldukça yüksek miktarlarda maliyet gerektirmektedir. Ayrıca şehrin ihtiyaçları arttığı ve kuraklık tehdidi her an mevcut olduğu için Kandıra bölgesine Yuvacık Barajı’ndan su vermek, sorunun çözümü için yeterli olmayacağı gibi, şehrin geri kalanı üzerindeki su baskısını da artıracaktır. Bölgenin içme suyu temininin ötesinde farklı ihtiyaçlarının da olduğu ve yapılacak stratejik bir yatırım ile tümünün karşılanmasının mümkün olabileceği üzerine yapılan çok yönlü değerlendirmeler neticesinde inşa edilmesine karar verilen Namazgah Barajı şu 4 alanda hizmet vermek üzere tasarlanmıştır:
 
·        İçme suyu temini
·        Dere taşkınlarının önlenmesi
·        Tarımsal sulama
·        Elektrik enerjisi üretimi
 
Sahil beldeleri ve turizm sebebiyle mevsimsel olarak nüfus yoğunluğunda büyük farklar ortaya çıkan bir bölge olan Kandıra yaz aylarında kış mevsimine göre 5-6 kat daha büyük bir nüfusa sahip olmaktadır. Baraj gölü olmadığı için de suyu biriktirme imkanından yoksun olan bölge geçmişte ciddi su sıkıntıları ile karşı karşıya kalmıştır. Namazgah Barajı ile bölgenin su sıkıntısı giderilmiş, kesintisiz su temini garanti altına alınmıştır. Bundan böyle bölge turizm açısından çok daha hızlı gelişecek ve ekonomik kalkınmaya daha büyük katkılar sağlayacaktır.
 
Baraj’ın üzerine inşa edildiği Namazgah Deresi aşırı yağışlarda artık bir tehlike kaynağı olmaktan çıkarılmıştır. Baraj sayesinde Namazgah Deresi’nde önceki yıllarda meydana gelen, can ve mal güvenliğini tehdit eden taşkınlar önlenmiş ve yapılan dere ıslahı ile insan sağlığı ve çevrenin korunması da sağlanmıştır.
 
Kocaeli’nin tarımdaki gücü Kandıra köylüsü ise bundan böyle ürünlerini daha bir güvenle yetiştirecek ve mahsulünü toplarken yüzü gülecektir. Barajdan elde edilen su sadece içme ve kullanma amacıyla değil, aynı zamanda tarımsal sulama amacıyla da kullanılabilmekte olup, böylelikle kırsal kalkınmaya da önemli bir destek sağlanmıştır.
 
Ekonomik alanda elde edilecek bir diğer fayda ise Namazgah Barajı içme suyu hattı üzerine kurulacak olan Hidro Elektrik Santral tarafından elektrik üretimi ile gerçekleşecektir. Enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması noktasındaki en önemli görev, büyük küçük demeden, tüm yerli kaynaklarımızı devreye almak ve enerji ithalatının büyüklüğü sebebiyle yüksek olan cari açığın düşürülmesine katkı sağlamaktır.
 
Namazgah Barajı inşaatı ile Kurumumuz, Türkiye’de kendi barajını yapabilen ikinci su ve kanalizasyon idaresi olmuştur. Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren bir Kurum olarak, teknik bilgi, beceri ve deneyim gerektiren önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş olmaktan dolayı gururluyuz. 

Proje kapsamında;
 
1-Namazgah deresi üzerinde merkezi kil çekirdek, kaya dolgulu baraj tesis edildi.
 
2- Baraj depolama hacmi: 25.000.000 m3. Gövde yüksekliği;36,00 m. Kret uzunluğu:504 m.
 
3-Baraj bölgesinde 1 adet terfi merkezi tesis edildi. Terfi merkezinde 5 asıl ve 1 yedek pompa montaj edildi. Pompaların her biri Q=90 lt/sn.X 5 adet=450 lt/sn veya Q=326 m3/h X 5 adet=1.630 m3/h Hm=303 mss basma yüksekliğinde, 3.000 dev./dak. Ve 400 Kw gücünde
 
4-Namazgah barajı ile Antaplı – Dudutepe içmesuyu arıtma tesisi arasında 12.143 m uzunluğunda, 600 mm çelik boru ile terfi hattı ve katodik koruma sistemi tesis edildi.
 
5-Baraj bölgesinde 4 km yol yapıldı.
 
Proje kapsamında yapılan imalatlar;
 
Kazı                            : 600.000 m3
 
Gövde Dolgusu         : 840.000 m3
(Kil dolgu:196.000 m3,Kaya dolgu:530.000 m3,Filtre malzeme: 114.000 m3)
 
Beton+Betonarme    : 35.000 m3
 
Betonarme demiri    : 860 ton
 
Enjeksiyon                 : 13.100 m – 641 adet kullanılacak çimento miktarı        : 80 ton
 
Çelik boru terfi hattı  : 12.143 m uzunluğunda, 600 mm çapında çelik boru terfi hattı döşenmiştir.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ