Bir sanayi kenti olmamız dolayısıyla, çok fazla abonemiz üretim ve işletim faaliyetlerinde yüksek miktarlarda su teminine gereksinim duymaktadır.
 
Genel Müdürlüğümüz bu kapsamdaki aboneler için özel bir sistem tasarlayarak, daha kaliteli ve etkin hizmet üretebilmek amacıyla Yüksek Tüketim Abone Yönetim Sistemi’ni 2013 yılında devreye almıştır.
 
Kurumumuz 2015 yılında ise hizmet verdiği abonesi sayısını artırmak için gerekli çalışmaları sürdürmüş, 2014 yılında sisteme dahil olan yüksek tüketimli abone sayısı 1.419 iken, bu sayı 2015 yılında 1477’ye ulaşmıştır.
 
Yüksek tüketimli aboneler, toplam abone sayımızın sadece % 0,2’sini oluşturan fakat toplam tahakkukumuzun % 37’sini gerçekleştiren, özel abone grubuna verilen isimdir. Bu kategorideki aboneler aylık 500 m3 üzerinde su tüketimi gerçekleştirmektedirler.
 
Bu proje ile, hizmet sahasında bulunan yüksek tüketimli abone sayaçlarının performans analizlerinin  düzenli olarak yapılması, sayaçların çalışma ve montaj şartlarının iyileştirilmesi, tahakkuk ve ölçüm kayıplarının  azaltılması, sayaç ve tüketim ilişkisinin sürekli izlenerek analizlerinin yapılması, sonuçlarının bir merkez yazılıma GSM hattı üzerinden alınarak faturalama, sorgulama, alarm ve  iş emri oluşturma vasıtasıyla etkili bir hale dönüştürülmesi, su gelirlerinin artırılması, su rezervlerinin korunması ve abonelere verilen hizmet kalitesinin artırılması sağlanmıştır.
 
Aynı proje ile yüksek tüketimli aboneler, kendileri için hazırlanan web portalı üzerinden tüketimlerini saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak görebilmekte, üretim planlamalarını net bir şekilde yapabilmektedir. 

FOTOĞRAF GALERİSİ