İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi (İKABİS) Projesi", Genel Müdürlüğümüz tarafından  2014 yılında uzman mühendis ve personelimiz tarafından hazırlandı. % 100 İSU Projesi olan İKABİS Projesi,  web üzerinden online olarak çalışabilen ve içme suyu ile kanalizasyon altyapısının dijital ortama aktarılarak yönetilebilir seviyeye getirmiştir.

Sistem internet erişiminin olduğu her ortamda mobil cihazlar üzerinde (telefon, tablet, PDA vb.) çalışabilmektedir.

İKABİS Projesi, TÜSİAD tarafından düzenlenen 12’nci E-Türkiye Ödülleri yarışmasında “Büyük Ölçekli Belediye” kategorisinde finale kalmış ve Berat almaya layık görülmüştür. 
 
Sistem sayesinde:
 
·        Sistem üzerindeki Raporlama Modülü ile tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarının çap, malzeme cinsi, metraj, imalat yılı gibi bilgilerine ulaşılabilmektedir.

·        Su depolarının beslediği ve vanalar tarafından yönetilen alanlar metrajları ile birlikte kolayca görüntülenebilmektedir.

·        Vanalar koordinatlı hale getirilmiş olup, bağlı olduğu üst vanaları ile su depoları görüntülenebilmektedir.

·        Şebeke arızası durumunda, arıza noktasının bağlı olduğu vana kolayca bulunabilmektedir.

·        Vana tarafından yönetilen saha içerisinde bulunan bina sayısı görüntülenebilmektedir.

·        Sistemin ALO 185 Sistemi’ne entegre edilmesiyle; şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılması gereken durumda, sadece vananın yönettiği alan içindeki abonelere su kesintisi bilgisi kısa mesaj olarak abonelerin telefonlarına gönderilebilecek, kesintiden etkilenmeyecek olan abonelere de mesaj atılmasının önüne geçilecektir.

·        Abone yazılımının tamamlanması ile, vana yönetimi altındaki izole bölgede bulunan binalardaki abone sayısına ve bilgilerine kolayca ulaşılabilecektir. Akabinde vanada bulunan debimetre ölçümü ile abone tahakkuk bilgilerinin İKABİS Sistemi üzerinde yapılacak ara yazılım ile karşılaştırması yapılarak kayıp-kaçak miktarının hangi bölgelerde ve ne oranda olduğu kolayca tespit edilebilecektir.

·        Şebeke arıza noktalarının sisteme işlenmesi sayesinde, çok sık arıza yapan hatlar kolayca belirlenebilecek ve öncelikli yatırım yapılacak yerlerin tespitine yön verilecektir.

·        Sistemin içerisinde bulunan “ Maliyet Analizi ” sorgulaması ile; yatırım yapılması planlanan sahadaki mevcut hatların çap bilgileri, malzeme cinsi ve metraj bilgileri görülebilmekte, yapılması planlanan yatırımın yaklaşık maliyeti anında hesaplanabilmektedir.

·        Atık su hatları akış yönlerine göre sınıflandırılarak hangi atık su arıtma tesisi ve terfi merkezine aktığı ayrıştırılmıştır. Sistemdeki abone ve nüfus bilgisi ile atık su miktarı tespit edilerek, atık su arıtma tesislerinin ve terfi merkezlerinin daha verimli çalışması sağlanarak enerji kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

DOKÜMANLAR