ENERJİ ÜRETİMİ
 
Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamak ve oluşan atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin uzaklaştırılmasını sağlamak için Kocaeli genelinde işletmekte olduğu içme suyu ve atık su artıma tesisleri ile terfi merkezlerinde yılda 30 milyon TL üzerinde elektrik tüketimi gerçekleştirmektedir. Kocaeli gibi engebeli bir araziye sahip olan coğrafyalarda yüksek kotlara su ulaştırabilmek ancak elektrik motorları ile çalışan terfi merkezleri ile mümkün olmaktadır. Ayrıca Kocaeli’nin atık su arıtma oranında %99 ile Türkiye’nin en yüksek oranına sahip hale gelmesini sağlayan ve elektrik motorları ile çalışan atık su arıtma tesislerinin aralıksız olarak işletilmesi de elektrik tüketiminin en önemli unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Elektrik tüketimimizi daha az elektrik harcayan motorları devreye alarak düşürmeyi hedeflemekteyiz. Fakat Kurum olarak sadece bu önlemi alıp, geri kalanına razı olma anlayışı içinde hareket edemeyiz ve bu sebeple fazla enerji tüketimimizi enerji üreterek destekleyebiliriz düşüncesiyle elektrik üretimi için gerekli yatırımları hayata geçirmeye başlamış bulunmaktayız.
 
 
Hidroelektrik Santraller (HES)
 
İlk olarak coğrafi şartlarımızın bize sunmuş olduğu avantajı kullanarak hidro elektrik santrallerin yapımına öncelik verilmiştir. Kocaeli’nin su kaynaklarının büyük oranda yüksek kotlarda bulunması, bu kaynaklarda suyun iletiminde kullanılan isale hatları üzerine elektrik tirbünleri inşa edilebilmesine imkan tanımaktadır. Suyun yüksek hızla akışa sahip olduğu bu hatlar sayesinde üretim sisteminin sürekli biçimde dönüşü sağlanmakta ve elektrik üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki tablo 2015 yılı yatırım programı dahilinde yapımı planlanan HES projelerini içermektedir.
 
PROJE ADI PROJE DEBİSİ (m3/s) KURULU GÜÇ (Kw) ENERJİ ÜRETİMİ (GWh)
SOĞUKPINAR 1 0,70 249 1,82
SOĞUKPINAR 2 0,50 892 6,84
SOĞUKPINAR 3 0,43 430 3,19
SOĞUKPINAR 4 0,20 633 1,85
NAMAZGAH 7,00 1.860 2,44
AVLUBURUN 0,18 140 0,93
DARICA 0,40 184 1,39
KANDIRA 0,139 127 0,97
 
 
Yukarıda yer alan HES projeleri hayata geçirildiğinde Genel Müdürlüğümüz yılda 19,43 GWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmiş olacaktır. 2014 yılında toplam elektrik tüketimi yaklaşık 114 GWh olan Kurumumuz sadece HES projelerini devreye alarak bu rakamın %17’si kadar elektrik üretimi gerçekleştirecektir. HES yatırımları için yapılacak yatırımın maliyeti ise 3-4 yıl içerisinde geri kazanılmış olacaktır.
 
  
Güneş Enerji Santralleri (GES)
 
Hidrolojik yöntemlerle elektrik üretiminin ötesinde Kocaeli’nin coğrafi konumu ve mevsim şartlarının uygun olması dolayısıyla güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirme noktasında da gerekli iradeye sahibiz. Kocaeli yıllık güneşli gün sayısı bakımından avantajlı bir durumda yer almakta olup, hayata geçireceğimiz GES projeleri ile bu potansiyeli aktif hale getirmeyi hedeflemekteyiz.
 
İçme suyu ve atık su artıma tesislerimizde kuracağımız güneş enerji santralleri ile yılda 12,20 GWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştireceğiz. Bu rakam 2014 yılı enerji tüketimimizin yaklaşık %11’ine denk gelmekte olup, önemli ve doğal bir enerji kaynağı aktif hale getirilmiş olacaktır.
 
HES ve GES projelerinin hayata geçirilmesi ile Genel Müdürlüğümüz yılda yaklaşık 32 GWh elektrik üretimi gerçekleştirecektir. Bu da 2014 yılı verilerine göre tükettiğimiz elektrik enerjisinin yaklaşık %28’ini üretebilir hale geldiğimiz anlamı taşıyacaktır. İSU olarak gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımlarının aksine, GES ve HES yatırımları geri dönüş hızı çok yüksek olan ve kısa sürede kar sağlayan yatırımlardır. Bu yönüyle yaklaşık 3-4 sene içerisinde yatırım maliyetleri kendisini amorti edecek ve sonrası elektrik hanemize artı değer olarak yazılacaktır.
 
İSU olarak gerçekleştirmeyi planladığımız tüm bu enerji yatırımları sayesinde sağlayacağımız faydanın ötesinde aynı zamanda çok önemli başka bir işlevi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Özellikle enerji ithalatına bağlı oluşumuz dolayısıyla yüksek cari açık rakamlarına katlanmak zorunda olan ülkemizin, enerji üretiminde yerli payını arttırmaya mutlak suretle ihtiyacı vardır ve bu uğurda atıl tüm kaynakların aktif hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu yönüyle kamu kurumu olmamızın getirdiği sorumluluk bilinci ile ülkemizin cari açığının kapatılmasına ve küçük de olsa enerji ithalatımızın aşağı çekilmesine sağladığımız katkı; etkili bir misyona ve inovatif bir vizyona sahip olduğumuzun en önemli kanıtıdır.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ