ENERJİ ÜRETİMİ
 
Kurum olarak su ve kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi noktasında sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek ve beklentilerin ötesine geçmek üzere tüm gücümüzle çaba sarf ediyor, emek harcıyoruz. İşimizi daha ileri teknoloji ile daha kaliteli ve daha verimli yapmak için sürekli yeni
projeler ortaya koyuyoruz.
 
Aynı zamanda aslen bizim işimiz olmamasına rağmen gerek kurumsal olarak bize sağladığı, gerekse ülke ekonomisine sağladığı fayda açısından çok değerli olan elektrik enerjisi üretimi noktasında da güçlü bir iradeye sahibiz.
 
Hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, dalga ve hidrojen enerjisi olmak üzere yedi tip yenilenebilir enerji söz konusudur. Sahip olduğunuz doğa ve mevsim şartlarına bağlı olarak şekillenen yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidrolik, güneş ve biyokütle enerjisi bizim açımızdan en
uygun durumda olduğu için bu kaynakların potansiyelini aktif hale getiriyoruz.Türkiye özellikle enerji üretiminde kullandığı hammadde ithalatı dolayısıyla büyük oranda dışa bağımlı konumda yer almaktadır. İnşa edilmiş olan dev hidroelektrik ve termik santraller sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye açısından yetersiz kalmakta olduğu için birçok doğalgaz çevrim santrali hayata geçirilmiş ve
buralarda elektrik üretilmesi suretiyle ülkenin ihtiyacı karşılanmış ve karşılanmaktadır.
 
Böyle bir tablo içerisinde bir kamu kurumu olarak bize düşen ülkemize sağlayabileceğimiz maksimum faydayı ortaya koymak için geri dönüşüm hızı çok yüksek olan, zaten hali hazırda potansiyel olarak sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almak üzere yatırımları hayata
geçirmektir. Bu enerji yatırımları sayesinde Kurum olarak hem biz hem de ülkemiz kazandığı için iki yönlü tatmin sağlıyoruz.
 
Avluburun HES, Namazgah HES ve Namazgah GES yatırımlarımızı tamamlamış ve bu tesislerden elektrik üretir hale gelmiş durumdayız. 2018 yılında hidro elektrik santrallerde 3,64 GWh, güneş enerji santralimizde 3,83 GWh olmak üzere toplam 7,47 GWh elektrik enerjisi üretmiş durumdayız.
 
İnşaatı devam eden tesislerle birlikte HES – GES ve BES santrallerinde yıllık 43,44 GWh elektrik enerjisi üretilecektir. Bu enerji altyapı işletmesinde büyük miktarda elektrik enerjisi kullanmak zorunda olan Kurumumuzun 2018 yıllık elektrik sarfiyatının %40’ına denk gelmektedir.
 
HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ

Su dünya genelinde en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hayatın, varoluşun en önemli unsuru sayılan su tarih boyunca insanoğluna ulaşımdan beslenmeye, eğlenceden sanayi üretimine kadar birçok farklı alanda sayısız faydalar sağlamasının yanında modern dünyada elektrik üretiminde de en önde gelen yenilenebilir kaynak olmuştur. Hidro elektrik enerji santralleri suyun akış ve düşüş hızı sayesinde elektrik enerjisi üretilen tesislerdir. Hidrolik enerji temiz ve düşük maliyetli bir yenilenebilir enerji kaynağı olması nedeniyle sera gazı salınımı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıcı etkiye sahiptir ve bu yönüyle küresel ısınmanın düşmanı konumundadır.
 
Kocaeli sahip olduğu coğrafi şartları dolayısıyla hidrolojik gücü elektrik enerjisine dönüştürebilme potansiyeline sahiptir. Yüksek kotlarda yer alan su kaynaklarımız vasıtası ile suyun düşüş hızını
enerjiye çevirebilmekteyiz.
 
2,43 GWh yıllık üretim kapasitesi olan Kandıra Namazgah Barajı HES ile 0,88 GWh elektrik üretme kapasitesine sahip olan Kartepe Avluburun HES inşaatları tamamlanmış olup, 2018 yılında bu
santrallerde 3,64 GWh elektrik üretilmiştir.
 
Başiskele Soğukpınar HES 1-2-3-4 türbinlerinin inşaatları devam etmekte olup, bu tesislerde yıllık toplam 13,04 GWh elektrik üretilecektir. Yıllık enerji üretim kapasitesi 2,54 GWh olan Gölcük DM-2 HES, 2,35 GWh olan Paşadağ HES ve 2,98 GWh olan Karamürsel HES projelerinin yapımı planlanmakta olup, bu üç tesisin toplam üretim kapasitesi 7,87 GWh olacaktır.
 
Soğukpınar İsale Hattı Kurum olarak özel önem atfettiğimiz bir su yoludur. Kurumsal olarak hem elektrik üretimi, hem de elektrik tasarrufu sağlaması dolayısıyla değerlidir. Bu hat yüksek kotlardan su akışına sahip olduğu için HES projeleri açısından çok elverişli bir konumda yer almaktadır. O sebeple üzerine birçok HES projesi inşa edilmekte olup, elektrik üretimine önemli katkı sağlayacaktır.
 
Tasarruf boyutunda ise bu hat daha evvel Yuvacık Barajı’ndan elektrik kullanılarak yüksek kotlara su verilen birçok yerleşim yerine kendi cazibesi ile su temini yapılabilmesini sağlamaktadır.Hem kazandıran, hem tasarruf sağlayan önemli bir yatırımdır.
 
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

Mevsim şartlarına bağlı olarak gün ışığından daha fazla yararlanma imkanına sahip olan coğrafyalarda güneş enerjisi oldukça ekonomik bir yenilebilir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fotovoltaik güneş pilleri vasıtası ile üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çeviren güneş enerjisi santralleri
kurulumu kolay, uzun ömürlü, çevreci ve düşük işletme maliyeti avantajlarına sahip tesislerdir.
Kocaeli güneşli gün sayısı bakımından oldukça verimli bir lokasyonda yer alması münasebetiyle GES projeleri için uygulanabilirliği yüksek bir şehirdir. Bu potansiyeli aktif hale dönüştürmek üzere tesislerimizin sahalarını en verimli biçimde kullanarak güneş enerjisi santralleri inşa ediyoruz.
 
Kandıra Namazgah Barajı bölgesinde inşa ettiğimiz 60.000 m2 işletme sahasına sahip olan Güneş Enerji Santrali 4,67 GWh yıllık elektrik üretme kapasitesine sahip olup, 2018 yılında 3,83 GWh enerji üretmiştir.
 
Kullar Atık Su Arıtma Tesisi’nin revizyonununda üzeri kapatılan havalandırma havuzlarının üstüne, 18.780 m2 alana yerleştirilmiş olan güneş panelleri ile yıllık 1,35 GWh enerji üretimi kapasitesi oluşturulmuştur. Tesis 2019 yılından itibaren elektrik üretecektir.
 
Namazgah Barajı sahasında mevcut bulunan GES’e ek olarak ikinci bir GES projesinin yapımı planlanmaktadır. 40.000 m2 alan üzerine kurulacak tesisin yıllık enerji üretimi 3,21 GWh olacaktır.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ