Kurumumuz, 2004 yılında yürürlüğe giren 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa dayanarak, resmi yazışma ve iletişim süreçlerini elektronik ortama taşımış ve Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) 30 Temmuz 2012 tarihinde hayata geçirmiştir. 1 Ocak 2013 tarihinde tamamen geçilmesi ile birlikte İSU, e imza kullanımında Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında 1’inci, Türkiye genelinde ise 8’inci olmuştur.
 
Kurumumuz resmi yazışma ve iletişim süreçlerini elektronik ortama taşıyarak; belge yönetiminde güvenirliliği elektronik imza ile garanti altına almak, etkinlik ve verimliliği artırmak, takip edilebilirliği kolaylaştırmak, maliyet tasarrufu sağlamak, kurumsal arşivin ulaşılabilirliğini hızlandırmak, kurum içi ve dışı birimlerle bilişim teknolojileri üzerinden iletişim kurarak zaman yönetiminde maksimum fayda sağlamak, bilginin en etkin şekilde kullanımına imkân vermek ve Kurumumuzun elektronik devlet oluşumuna entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla (EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi faal olarak kullanılmaktadır.
 
EBYS ve E-imza kullanımı sadece kurumsal olarak fayda sağlamakla kalmayıp, Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara da kolaylık sağlamaktadır. Sistemde, Genel Müdürlüğümüze başvuran kamu, özel sektör ve vatandaşların yazı, istek, şikayet, dilekçe ve mektup gibi evrakları EBYS’ ye kayıt edilmekte ve kendilerine belge ve barkod numaraları verilmektedir.
 
Evrak sahipleri, istedikleri yerde Kurumun internet sitesi olan www.isu.gov.tr adresinde “Evrak Takibi” bölümünden kendilerine verilen belge, barkod numaraları ve doğrulama kodu ile evraklarının takiplerini yapabilmekte ve evrakın ne aşamada olduğunu da öğrenebilmektedirler.
 
Ayrıca, Sistem sayesinde kurum, kuruluşlar ile vatandaşlar kendilerine iletilen yazıların kimler tarafından imzalandığını ve iş akışını da gözlemleme imkanına kavuşmuşlardır.
 
İSU, hizmet standartlarını her geçen gün daha da yükseltmektedir.
 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Uygulaması
 
Kurumumuz 2014 yılında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasına geçmiştir. Artık evraklar ve tebligatlar ilgili kurum, kuruluş ve kişilere “ kocaeliisu@hs01.kep.tr ” adresinden KEP adreslerine gönderilmektedir.
 
Elektronik posta ile haberleşmenin taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılabilmesi için ilave güvenlik hizmetlerine gereksinim duyulduğundan bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.
 
KEP sistemine ilişkin hizmetler Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar tarafından verilmekte olup, bununla beraber Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak tanımlanmıştır.
 
Tebligat Kanununa eklenen 7/A Maddesi kapsamında düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere tebligatlarını elektronik ortamda alma zorunluluğu getirilmiştir.
 
KEP Sistemi; Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak;
 
·        E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
·        Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı,
·        Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
·        E-postanın iletilme zamanının tespit edilmesi,
·        İçeriğin değişmediğinin garanti edilmesi,
·        Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edilmesi
gibi ek özellikler sağlamaktadır.
 
 

FOTOĞRAF GALERİSİ