Sözleşme Bedeli                : 17 milyon TL
İşin Başlama Tarihi           :  25.05.2015
İşin Bitim Tarihi                  : 24.05.2017 (İşin Yapımı 06.03.2017’de tamamlanmıştır.)
İşin Süresi                           : 730 gün
 
Projenin Kapsamı
 
İSU Merkez Laboratuvarı projesi kapsamında, toplam 3800 m2 kapalı hizmet binası inşaatı, laboratuvar teknolojisi makine, cihaz ve ekipmanlarının temin ve montajı yapılmıştır.
 
İSU MERKEZ LABORATUVARI
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü,  ülkemizin en önemli sanayi şehri Kocaeli’nde sağlıklı içmesuyu, modern atık su altyapısı ve arıtma tesisleri ile teknolojik işletmecilik hizmeti veriyor.

1 milyar liraya dayanan bütçesi bulunan İSU, Kocaeli’nin 2 milyona yaklaşan nüfusuna ülkemizin en kaliteli şehir şebeke suyundan birini sağlıyor. Kurum, Yuvacık ve Namazgah barajları, Denizli göleti ve yerel su kaynakları yanı sıra ihtiyaç halinde Sapanca gölü ile derin su kuyularından temin ettiği suyu, il genelinde işlettiği 14 adet çeşitli kapasitedeki içmesuyu arıtma tesislerinde arıtarak Kocaelililerin damak tadına sunuyor.
“Kocaeli’nde Su Musluktan İçilir” sloganını kendisine şiar edinen İSU Genel Müdürlüğü, aylık değişik noktalardan aldığı 1000 adet numune ile sürekli denetim altında bulundurduğu içmesuyu yanısıra, atık su ve çevrenin korunması için son teknoloji laboratuvar makine ve cihazlarla donatılan ve ülkemizde ilklerde olan Merkez Laboratuvarını ülkemizin hizmetine kazandırdı.

17 milyon liraya mal olan Merkez Laboratuvarı, ihale bitim sürecinden önce tamamlanarak işletmeye alındı. İki kat üzerinde ve modern mimarisi ile dikkat çeken Merkez Laboratuvarı, toplam 3800 metrekare kapalı alan üzerinde kuruldu. Merkezde,  içmesuyu, atıksu ve mikrobiyolojik laboratuvarları bulunmaktadır. Ülkemiz için övünç kaynağı olan İSU Merkez Laboratuvarında 245 akredite parametre ile hizmet verilmektedir.
Son teknoloji laboratuvar makine ve cihazların bulunduğu İçmesuyu Laboratuvarında, kanser yapıcı ve endokrin bozucu olan VOC, THM, Poliaromatik Hidro Karbonlar (PAH), Pestisit gibi insan sağlığına zararlı kirleticilerin tayını yanı sıra İzmit Körfezi ve Sapanca gölü ile havzalarında yaşanan Algler ve Mikro kirleticilerin analizleri de Merkez Laboratuvarında yapılabilmektedir.

22 adet atıksu arıtma tesisi işleten ve yüzde 100 atıksu arıtım oranına sahip İSU Genel Müdürlüğü, Atıksu Laboratuvarında ise Su Kirlilik Kontrol Yönetmeliği’nin tablolarında yer alan analizlerin tamamını yapacak seviyeye geldi.  Burada Civa, Arsenik, Antimon, Sülfür, Fenol, Siyanür gibi yapılması zor ve yüksek doğrulukta yapılamayan 90 adet ağır metalin analizlerini de ulusal ve uluslararası standartlar doğruluğunda yapılacak hale getirdi.

Böylelikle hizmet sahamızda bulunan ve daha önce yapılamayan ve başka yerlere gönderilerek yapılan su ve atıksu analizleri de artık Merkez Laboratuvarında yapılabilmektedir.

TÜBİTAK ölçeğinde ve ülkemizde Su ve Kanal İdareleri arasında öncü olacak Merkez Laboratuvarı, sanayi kuruluşları yanı sıra talep halinde ulusal ve uluslararası analizlere de hizmet verecek. Ülkemizde Su ve Kanal İdareleri yanısıra gelişmekte olan ülkeler için de eğitim ve AR-GE merkezi durumuna gelen Merkez Laboratuvarı, TS EN ISO 17025 standardı müşteri şartları, yasal şartlar ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) rehberlerine uygun ve etkinliğini sürekli geliştirerek faaliyetlerini sürdürecek.