Küresel ısınma ile birlikte ani yağışların yaşandığı bölgemizde, yağmursularını kontrol altına almak için de dere ıslahları ve yağmursuyu hatları inşa ediyoruz.

Kurum olarak son 12 yıl da il genelindeki çeşitli derelerde 67 km uzunluğunda dere ıslahı ile 384 km uzunluğunda yağmursuyu hattı inşaatı yapıldı.

Islah çalışmalarında dereler atıksulardan kaynaklanan kirlilikten arındırıldı, çevre ile insan yaşamı için tehlike oluşturmayacak hale getirildi.