Kocaeli’nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlama Misyonuna sahip Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması, bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini önlemeye yardımcı olması amacıyla Atık su SCADA sistemi geliştirilmiştir.

         Atıksu Scada Sistemi
  1. 54 adet Atık su Terfi Merkezi,
  2. 11 adet Yağmursuyu Terfi Merkezi,
  3. 16 adet Atık su Arıtma Tesisi,
  4. 30 adet Kanalizasyon Kolektör hattı,
  5. 6 adet Yağmursuyu Kolektör hattı,
  6. 31 adet Sanayi Tesisi Çıkışı olmak üzere,
Toplam 148 ayrı noktada atık suyun miktarı ve kirliliğine yönelik otomatik olarak online ölçüm yapılmakta, elde edilen ölçüm değerleri atık su Scada merkezine aktarılmakta ve buna göre Kocaeli ili genelindeki atıksu ve yağmursuyu sistemi tek merkezden uzaktan kumanda edilmektedir.         Kocaeli ili sanayinin ve OSB’nin Türkiye açısından en yüksek yoğunluğu olan şehirlerinden birisidir. İSU Genel Müdürlüğü olarak 21 adet Sanayi Tesisinin atıksu kolektör çıkışlarına kurduğu online ölçüm sistemi sayesinde sürekli olarak atık su kolektörlerine verilen atık suların online olarak 7/24 izlenmesi ve takibi yapılmaktadır. Atık suyun kimyasal kirlilik yükleri ayrı ayrı incelenmekte kanala deşarj yönetmeliğince belirlenen limitler aşıldığında otomatik numune alma cihazı aktif hale gelerek saatte bir numuneler otomatik olarak alınır. Bu sistem sayesinde atık suyun kirlilikleri laboratuar ölçüm sonuçları ile karşılaştırılıp firmalar ya da sanayiciler uyarılmaktadır. Cezai durumlar tespit edilip gerekli işlemler yapılmaktadır. Böylece kolektörden arıtmaya giden hat boyunca sanayicinin bırakacağı atık suların daha temiz bir şekilde kolektöre verilmesi sağlanmaktadır. Sonuç olarak bu sistem sayesinde gerek sanayiciler gerekse kendi arıtmalarımız en verimli şekilde çalıştırılıp çevreye çok büyük katkılar sağlamaktadır. Atıksı Arıtma Tesisi sorumlularına ve teknik ekibe sisteme düşen her türlü alarm ve arıza durumları e – mail ya da SMS yoluyla otomatik olarak iletilmekte ve sistemin sürekliliği sağlanmaktadır.
 
 
        2011 yılında ihalesi yapılan Atıksu Scada sistemi kapsamında Atıksu Arıtma Tesislerinde hem giriş suyu hem de çıkış suyu parametreleri online olarak ölçümü sağlamakta idi.  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 10.000 M3/Gün şartını sağlayan tesisler için Sürekli Atık su İzleme Sistemi (SAİS) kapsamında 7 adet atıksu arıtma tesisinin mevcut yönetmeliğe Uygunluk Revize İşleri Kapsamında sadece çıkış parametrelerinin izlenmesi ve Sanayi tesisi ölçüm noktalarındaki ölçüm cihazlarında daha doğru ve sağlıklı ölçümlerin yapılabilmesi sağlamak amacıyla Mevcut Online Ölçüm Sistemlerinde Çeşitli Revizyonların Yapılması İşleri projesi yapılmıştır.
 
       Meteoroloji sayfasındaki radar görüntülerinden bulutların hareketleri takip edilerek bölgesel yağışlar önceden tahmin edilip YTM ve ATM’lerin bu şartlara göre çalıştırılması sağlanmakta ve yağış öncesindeki gerekli önlemler alınmaktadır.
 
 

       Aşırı yağış durumlarında dere ve kollektör taşmalarını önlemek amacıyla gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, Göl seviyesi ölçümü ile içmesuyu arıtma tesisine girecek ham su miktarını önceden belirlemek, Dere seviyelerinin kontrolü, Atıksu kollektör noktalarının seviye ölçümlerini online olarak yapabilmek amacıyla 2015 yılı yatırım kapsamında Dereler, Göletlerin ve Kandıra bölgesindeki kolektörlerin su seviyelerinin online ölçümü işi tamamlanmıştır.
 
       Bu proje sayesinde 5 dere seviyesi, 1 gölet seviyesi ve 5 yeni kolektör ölçümü Atık su SCADA ’ya eklenmiştir. Kollektör ölçümleri yeni bir tip RTU ile yapılarak SCADA ’da alternatif kontrol cihazı kullanımına başlanmıştır. Alarm seviye setleri ayarlanabilmekte ve operatör ekranlarından alarm durumları sürekli takip edilebilmektedir. Aşırı yağış anlarında mevsimsel ve anlık olarak seviye trendleri belirlenmekte ve bölge müdürlüklerinin dere ve kolektörlerini sağlıklı bir şekilde işletebilmesi için bir altlık oluşturmaktadır.
 


 
        Pilot olarak seçilen 7 adet Atık Su Terfi Merkezinde Hidrojen Sülfür ve Metan gazları anlık olarak ölçülmekte ve bu değerler Scada kontrol merkezine aktarılmaktadır. Alarm durumları operatörler tarafından takip edilmektedir.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ