Yüklenici : Alke-Alkataş İş Ort.
İhale tarihi                  : 22.04.2015
Sözleşme Bedeli   : 68.612.000 TL + 8.730.000 TL = 77.342.000 TL
Sözleşme tarihi           : 09.06.2015
İşin Başlama tarihi     : 12.06.2015
İş bitim tarihi             : 27.11.2017 / 30.03.2018
İşin süresi                   : 900 gün +123
 
İşin Kapsamı;
Bölgede proje debisi 62.000 m3/gün olan mevcut atıksu arıtma tesisi yerine, kapasitesi 142.000m3/gün olan, azot ve fosfor giderimi yapan ileri biyolojik arıtma tesisi yapılacaktır. 42’evler arıtma tesisi kapatılacak ve gelen atıksular yeni tesis edilecek Kullar arıtma tesisinde arıtılacaktır.
 
Azot ve Fosfor giderimi yapan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi,
142.500 m3/gün kapasiteli,
715.000 nüfusa yönelik,
15.000 m3/gün  kapasiteli Geri Kazanım Suyu  ünitesi,
66 Dönüm işletme sahası

19.000 m2 alanda  kapatma işlemi ve GES kurulumu
Yıllık 1,825 GWh enerji üretimi
Yıllık GES enerji Geliri : 600.000 TL
 
İşin durumu;
Temel forekazık 1. Etap çalışmaları tamamlanmıştır.
Fore kazıkların tamamı : 1.070 adet olup, ilk etapta 700 adet fore kazık yapımı tamamlanmıştır.  
Yapıların betonarme, mekanik ve elektrik imalatları devam ediyor.
2. etap yıkım ve fore kazık imalatları tamamlandı. Betonarme imalatlar devam ediyor.