Azot fosfor giderimi yapan uzun havalandırmalı Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankasının “İzmit Körfezinin Atıklardan Arındırılması Projesi” kapsamında yaptırılmış olup, 2003 yılında kabulü ile devreye alınmıştır. 2014 yılında tesisin kapasitesi artırılarak, ileri arıtım yapacak şekilde tekrar projelendirilmiştir. Projenin yatırıma dönüştürülmesinin ardından, 12 Haziran 2015 tarihinde revizyon inşaatı çalışmalarına başlanılmıştır. Tamamen yeniden yapılan tesisi, 2018 yılı içerisinde ilk kademe, 2019 yılı başında da tüm kademeleri ile devreye alınmıştır.
 
Maksimum olarak 166.450 m3/gün kapasiteye sahip olan Kullar Atıksu Arıtma Tesisi, 447.500 eşdeğer nüfusa hizmet edecektir. Tesisin kapasite artırımı ve ileri biyolojik arıtma ile GES projesinin yatırım bedeli 100.310.870,72 TL’dir (KDV Dahil).
                                                  
Tam kapasite ile çalışan Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine;
- Kartepe İlçesi Tamamı (%100);Maşukiye, Şirinsulhiye, Şefkatiye, Uzuntarla, Suadiye, Sarımeşe, Eşme, Emekevler, Derbent, Köseköy, Arslanbey, Uzunçiftlik Bölgeleri
- Başiskele İlçesi (%60):Kullar, Yuvacık, Vezirçiftliği, Doğantepe, Paşadağ ve Fatih Bölgeleri
- izmit İlçesi (%30):Yahya Kaptan, Sanayi, Karadenizliler, Alikahya, Eseler-Bayraktar Bölgesi, Yeşilova, Gündoğdu, Sepetçi, Çayırköy Bölgelerinden alınan atıksular arıtılmaktadır.

GES KURULDU 
Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde bir ilk de gerçekleştirilerek havalandırma havuzları üzerinde Güneş Enerji Santrali kuruldu. Yaklaşık 19.000 m2 havalandırma havuzlarının üzerlerini, 3.315.151 TL maliyetle güneş panelleri ile kapatılarak GES kurulumu yapıldı.Tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.350.000 kw/sa enerji elde edilecektir.

ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
Ayrıca Kullar Atıksu Arıtma Tesisi ile Kurumumuza bağlı diğer atıksu arıtma tesislerinden gelecek olan tehlikesiz arıtma çamurunun yakılarak bertaraf edilmesi için 95 ton/gün kapasiteli Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi de inşa edilerek işletmeye alınmıştır.
 
Yaklaşık 17 milyon liraya mal olan Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisimizde kullanacağımız teknolojide, büyük hacimler kaplayan ve bertaraf sorunu yaratan arıtma çamurlarının yakılarak bertarafı mümkün olmaktadır. Çevreye duyarlı olan bu proseste, yakma esnasında koku problemi oluşmamakta ve açığa çıkan buhardan yararlanılarak, tesisin ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması için de elektrik enerjisi elde edilecektir. Çevre izin süreçleri devam etmekte olan tesis tam kapasite ile çalışmaya başladığında, yılda 8.000.000 kw/sa enerji elde edilecektir.
 
GERİ KAZANIM SUYU TESİSİ
Tesis bünyesinde ayrıca 17.000 m3/gün kapasiteli Ultraviyole (UV) dezenfeksiyon ünitesi de bulunmaktadır. Burada ileri arıtıma tabi tutulan arıtılmış atıksular sanayi kuruluşlarında proses suyu olarak ve yeşil alan sulanması için kullanılmaktadır. 2014 yılında yaptığımız 10.000 m3/gün kapasiteli UV dezenfeksiyon ünitesine ilave olarak 2018 yılında montajı yapılan 7.000 m3/gün kapasiteli ünite ile birlikte geri kazanım ünitesi kapasitesi toplamda 17.000 m3/gün’e ulaşmıştır.
 
Geri Kazanım Suyu Tesisimizden elde edilen arıtılmış sular Goodyear, Pirelli, Messer Aligaz, Entek, Habaş, Asım Kibar OSB gibi sanayi kuruluşları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Yeşil Alan Sulaması, Yahyakaptan Yürüyüş Yolu’nda kullanılmaktadır.

TESİSİN TOPLAM MALİYETİ

Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi           : 100.310.870 TL
Kullar Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi      :   16.752.337 TL 
Kullar Geri Kazanım Suyu Tesisi (2014)              :     3.695.245 TL
Kullar Geri Kazanım Suyu Tesisi (2018)              :     2.065.047 TL
olmak üzere
 
TOPLAM                                                                 :  122.823.499  TL                
             

FOTOĞRAF GALERİSİ