Küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de etkilerini hissettirmekte olup, en önemli etkileri meteorolojik olaylarda yaşanan düzensizlikler veya farklılıklar olarak görülmektedir. Kocaeli de meydana gelen yağışların düzensizliğinden payına düşeni almaktadır.
 
Tarihsel veriler incelendiğinde bölgemiz 8-10 yıllık periyodlarda yağışların yetersiz seyretmesinden kaynaklı olarak kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalma potansiyeline sahiptir. Bu duruma küresel ısınmanın giderek daha çok hissedilen olumsuz etkileri de eklendiğinde, yaşanabilecek bir kuraklığın daha da şiddetli olabileceği bilimsel veriler ışığında ortaya çıkmaktadır. Küresel ısınma yağış düzenini ve dolayısıyla şehre içme suyu sağlayan baraj ve göllerin dolması için gerekli olan su akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Küresel ısınma sebebiyle yağışlar taşkın veya sel oluşturması muhtemel olan, kısa süreli ve yoğun biçimde gerçekleşmekte olup, bu tip yağışlar maalesef barajların dolması için gerekli olan suyu sağlamamaktadır. Barajların dolması uzun süreli yağmur veya kar yağışı ile mümkün olmaktadır.
 
2006 yılında, tarihsel verileri doğrular nitelikte bir kuraklık yaşanmış ve şehre 15 gün süre ile dönüşümlü su verilmek zorunda kalınmıştır. Yaşanılan bu küçük çaplı kuraklıktan gerekli dersleri çıkaran Kurumumuz oluşturduğu ayrıntılı “Kuraklıkla Mücadele Stratejisini” adım adım uygulamaya geçirmiş ve kuraklık periyodunun tekrarında bu defa hazırlıklı bulunmuştur.
 
Bu stratejinin ilk adımı “Sapanca Gölü-Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisi Arası Terfi Sistemi” nin inşa edilmesi ile hayata geçirilmiştir. 2007 yılında imalatı yapılan 21 km uzunluğundaki hat ile gerekli durumlarda Sapanca Gölü’nden su temin edilip, arıtma tesisinde dünya standartlarında arıtılmasını müteakip şehre verilebilmektedir. Bu hattın önemli bir özelliği de gerekli durumlarda Yuvacık Barajı’ndaki fazla suyun hattan geri basılarak Sapanca Gölü’nü besleyici nitelikte kullanımına imkan tanımasıdır.
 
İkinci adım ise 2011 yılında yapımına başlanılan ve 2013 yılında bitirilen “Namazgah Barajı” ile atılmıştır. İçme suyu temini, tarımsal sulama, taşkın ve sellerin önlenmesi ile enerji üretimi gibi çok boyutlu etkileri dikkate alınarak inşa edilen Baraj senelik 50 milyon m3 su temin potansiyeline sahiptir. Namazgah Barajı’nın suyu Kandıra ve kuzey bölgesi yerleşimlerine ulaştırılmasının yanı sıra, inşa edilen 92 km uzunluğundaki yeni isale hattı ile Körfez ilçe merkezine kadar götürülmüş olup, Yuvacık Barajı suyunu ikame edebilir hale getirilmiştir. Namazgah Barajı için yapılan toplam isale hattı uzunluğu ise 154 km’dir.
 
Kocaeli 2012 yılında başlayan ve 2014 yılının sonbaharına kadar devam eden şiddetli bir kuraklık dönemi yaşamıştır. 2012-13 kış mevsiminde yeterli yağışlar gerçekleşmemiş ve Yuvacık Barajı tam dolmadan 45 milyon m3 seviyesinden inişe geçmiştir. Yaz aylarında Sapanca Gölü-Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisi Arası Terfi Sistemi ile Sapanca Gölü’nden 16 milyon m3 su alınarak şehre verilmiş ve kuraklığın ilk senesi herhangi bir su kesintisi yapılmaksızın geride bırakılmıştır. 2013-14 kışının resmi verilere göre son 50 yılda görülmedik derecede kurak geçmesi dolayısıyla Sapanca Gölü’nden 2014 yılında yaklaşık 46 milyon m3 su takviyesi yapılmıştır. Eğer bu hat olmasaydı 2013 yılının Ekim ayının başında Yuvacık Barajı’ndaki su bittiği için şehir susuz kalacaktı.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığında 03/02/2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki dönemlerde kuraklığın devam edeceği, bu nedenle gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiği kararı alınmış olup, bu kapsamda Kuraklıkla Mücadele Strateji’mizin diğer ayakları devreye alınmıştır.
 
Günümüzde sadece temiz suyu israftan kaçınmak verimli bir su yönetimi için yeterli olmamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler, atık suların gerekli şartlarda arıtılarak yeniden kullanımı konusunda önemli projeler ortaya koymaktadırlar. İSU olarak daha önce Gebze (1.200 m3/gün), Kandıra (6 bin m3/gün) ve Cebeci (9 bin m3/gün) atık su arıtma tesislerinde başarı ile uygulamaya koyduğumuz ve “Geri Kazanım Suyu” adını verdiğimiz özel şartlarda arıtılmış atık suları, yeşil alan sulaması ve sanayi tesislerinde kullanılabilir hale getirdik. Geri Kazanım Suyu projelerinin yaygınlaştırılması suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısının azaltılması da stratejinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. İlk etapta 10 bin m3/gün Kullar ve 10 bin m3/gün Plajyolu atık su arıtma tesislerinde olmak üzere toplam 20 bin m3/gün kapasiteli geri kazanım suyu üniteleri yapılmış olup, buralardan elde edilen geri kazanım sularının kullanıcılara ulaştırılması için 14 km hat tesis edilmiştir. Körfez Atık Su Arıtma Tesisi’nde de Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş’ın su ihtiyacını karşılamak üzere 45.000 m3/gün kapasiteli geri kazanım tesisi inşa edilmiştir. Daha önce üretim süreçlerinde Sapanca Gölü’nden temin ettiği ham suyu kullanan Tüpraş,bu çevresel ve rasyonel yatırımımızla artık Göl suyu yerine geri kazanım suyu kullanmaktadır. Bu tesisin de devreye girmesi ile birlikte geri kazanım ünitesi bulunan atık su arıtma tesis sayımız 6 adete, toplam geri kazanım suyu kapasitemiz ise 81.200 m3/gün’e ulaşmıştır.
 
Kuraklıkla Mücadele Stratejisi’nin önemli bir ayağı da “Yerel Kaynaklara İSU-Tip İçme Suyu Arıtma Tesisleri” inşa edilmesi suretiyle hayata geçirilmiştir. Yuvacık Barajı üzerindeki su baskısını azaltmak ve şebeke işletmeciliğinde verimi yükseltmek için debisi yeterli olan yerel kaynaklara İSU mühendisleri tarafından geliştirilen ve ismini de buradan alan İSU-Tip içme suyu arıtma tesisleri inşa edilmiştir. Bu tesisler sayesinde daha önce şebekeden su kullanan birçok yerleşim yeri yerel kaynaklarından arıtılmış su kullanımına başlamıştır. Bu sayede pasif durumdaki birçok kaynak aktif hale getirilmiştir. 2006 yılı sonrasında Kaşıkçı, Alihocalar, Osmaniye, Değirmendere, Valideköprü ve Suadiye İSU Tip içme suyu arıtma tesisleri işletmeye alınmış, Kandıra ve Avluburun içme suyu arıtma tesislerinin ise kapasitesi artırılmıştır. 2013-14 kışının kurak geçeceğinin anlaşılmasının ardından ise Siretiye, Maşukiye, Duraklı ve Şevketiye’de içme suyu arıtma tesisleri inşa edilmiştir.
 
Bir diğer tedbir ise “Derin Kuyulardan Elde Edilen Yeraltı Suyu” nun arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra şehir şebekesine kazandırılması olmuştur. Mevcutta bulunan 19 kuyuya ek olarak 86 adet yeni derin su kuyusu açılmış ve buralardan elde edilen su, inşa edilen yaklaşık 80 km uzunluğundaki isale hatları ile arıtma tesislerine ulaştırılmıştır. Bugün acil durumlarda kullanılmak üzere hali hazırda bekletilen 105 adet kuyu bulunmaktadır. Ayrıca, yine kuraklıkla mücadele kapsamında 25 adet içme suyu deposu ve 20 adet içme suyu terfi merkezi de inşa edilerek işletmeye alınmıştır.
 
2013-14 kışında da kuraklığın devam edeceğinin anlaşılmasının ardından 4-5 ay gibi kısa bir sürede inşa edilerek devreye alınan yeni arıtma tesisleri, derin su kuyuları ve bunlara ait isale hatları, Namazgah Barajı suyunu Körfez ilçe merkezine ulaştıran 92 km uzunluğunda isale hattı ile geri kazanım tesisleri ve hatları için toplamda 83,5 Milyon TL harcama yapılmıştır. Tüm bu yatırımların karşılığı olarak, Türkiye’nin “sanayi başkenti” olan Kocaeli’de yer alan hiçbir sanayi kuruluşu susuz bırakılmamıştır. Üretimde herhangi bir sekme yaşanması engellendiği gibi, vatandaşların su kullanımında da herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir.
 
Buna ek olarak, Yalova Gökçedere Barajı’ndan su kullanım hakkımız olmasına rağmen Yalova’nın suyu yetersiz kalıyor diye senelerdir buradaki hakkımızdan feragat ettiğimiz gibi 2014 yılında Yalova’ya Kocaeli’den su takviyesi yapılmış ve Altınova ilçesinin susuz kalması engellenmiştir. Yalova’ya 2014 yılında verilen toplam su miktarı 1 milyon m3 olmuştur.
 
Gelecekte artan su ihtiyacını karşılamak üzere Karamürsel bölgesinde DSİ tarafından İhsaniye ve Avcıdere olmak üzere 2 adet daha yeni baraj yapılacaktır. Ayrıca DSİ tarafından tarımsal sulama amaçlı olarak yapımı planlanan fakat İSKİ tarafından sulama amaçlı olarak yapımına izin verilmeyen ve sadece içme suyu amaçlı olarak kullanılabileceği belirtilen 4 adet gölet (Gebze-Ovacık Kovalıdere, Derince-Karagöllü, Derince-Kaşıkçı ve Körfez-Kutluca) için İSU Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü’nden göletlerin içme suyu amaçlı olarak değerlendirilmesini talep etmiştir. Yapılan projeksiyonlara göre tüm bunlar neticesinde 2040 yılına kadar Kocaeli’nde su sıkıntısı çekilmeyecektir.
 
Son olarak yapılan bu kaynak çeşitlendirme yatırımları neticesinde bugün geldiğimiz noktada, şehrin ana su sağlayıcısı olan Yuvacık Barajı ana isale hattı üzerine yapılan hidroelektrik santral bağlantı çalışmaları dolayısıyla 3 gün tamamen devre dışı kalmasına rağmen kuraklıkla mücadele kapsamında oluşturulan ilave su kapasitesi ile ikame edilerek şehrimizde su kesintisi yapılmamıştır. Yuvacık Barajı’na eşdeğer su temini sağlanmıştır. Kaldı ki, Yuvacık Barajı’nda yeterli su seviyesi olduğu için Baraj’ dan Sapanca Gölü’ne tersten su verilmiş olup, 2014-2015 kış döneminde 3 ay içerisinde Yuvacık Barajı’ndan Sapanca Gölü’ne yaklaşık 12 milyon m3 su geri gönderilmiştir.
 
Sapanca Gölü’nün aşırı kullanımına bağlı olarak yapılan eleştiriler doğrultusunda maksimum su seviyesi 32,5 m olan Göl’ün kuraklık döneminde 29,3 m seviyesine kadar indiği fakat, gerçekleşen son yağışlarla su seviyesinin hemen toparlanarak normal seviyesine yükseldiği görülmüştür. Sapanca Gölü’nden şehrimize su temin edilmesi gölün ekolojik dengesini olumsuz yönde etkilememiştir.
 
Kuraklık nedeniyle, muhtemel su kesintileri özellikle 2014 yılında kamuoyunda önemli bir yer işgal etmiştir. Gerek yerel gerekse ulusal yayın ve basın organları su konusunu manşet ve haberlerine sıklıkla taşımışlardır. Genel Müdürümüz her defasında “ Yeterli suyumuz var ve su kesintisi olmayacaktır.” diye beyanda bulunmuş ve süreç içerisinde haklı çıkmıştır.
 
Kuraklıkla mücadele kapsamında yapılan tüm bu çalışmalar ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da ilgi uyandırmış ve birçok yabancı ülkeden temsilciler yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunmak için İlimizi ziyaret etmişlerdir.

FOTOĞRAF GALERİSİ