Yuvacık Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi, Başiskele Kullar bölgesinde yer almakta ve İzmit şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıktadır. 

Yuvacık Barajından alınan su, kendi cazibesiyle yol alarak tesise gelmektedir.

Tesisin günlük maksimum dizayn kapasitesi 480.000 m3, günlük ortalama kapasitesi 389.000 m3 ve minimum günlük kapasitesi ise 300.000 m3’tür. 

Arıtma Prosesi, havalandırma, durultma, çamur arıtma,filtreleme ve dezenfeksiyonu içeren fiziksel ve kimyasal arıtmadan oluşmaktadır.

SCADA ile online olarak izlenip yönetilen tesis, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen içme suyu standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. 

Dezenfeksiyonun ardından arıtılmış su, toplam 70.000 m3 depolama kapasitesine sahip iki temiz su tankına alınır.

Arıtılmış su daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi  (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 41 adet su deposuna dağıtılarak İSU’ nun dağıtım şebekesine iletilir. 

Hassas işletme, bilimsel planlama ve önleyici bakım sayesinde, 18 Ocak 1999’daki ilk işletme gününden bu yana sistemden kesintisiz su temin edilmesi sağlanmıştır.

Tesis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) tarafından işletilmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ