Kandıra Seyrek Modüler Atıksu Arıtma Tesisi, 3000 kişilik 600 m3/gün ve Sarısu Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1000 kişilik ve 200 m3/gün kapasitelidir.

Seyrek ve Sarısu Bölgesi (Kolektör Sistemi) ile yarıçapı 10 km olan bölgedeki köylerin fosseptiklerine ait (Vidanjör ile taşıma) evsel nitelikli atıksularını bertaraf etmek üzere tasarlanmıştır.

Tesislerin 03.05.2016 tarihinde inşası tamamlanarak devreye alınmıştır.

Kolektör hatları dâhil tesislerin toplam yatırım maliyeti 3.406.884,90 TL’dir.

 SEYREK MODÜLER ATIKSU ARITMA TESİSİ

PARAMETRE DEBİ (m3/gün) pH KOI (mg/L) BOI
(mg/L)
AKM (mg/L) TN
(mg/L)
TP
(mg/L)
Qmin Qort Qmax
GİRİŞ 200 600 1000 6-9 - 120 180 - -
ÇIKIŞ - - - 6-9 - 40 20 - -
 

SARISU MODÜLER ATIKSU ARITMA TESİSİ

PARAMETRE DEBİ (m3/gün) pH KOI (mg/L) BOI
(mg/L)
AKM (mg/L) TN
(mg/L)
TP
(mg/L)
Qmin Qort Qmax
GİRİŞ - 200 400 6-9 - 75 140 - -
ÇIKIŞ - - - 6-9 - 10 10 - -

FOTOĞRAF GALERİSİ