İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir.

Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belli periyodlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak, “İnsani Tüketim  Amaçlı  Sular Yönetmeliği”, “İçmesuyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlan Yüzeysel Sular Hakkında Yönetmelik” ve “ Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” ile kıyaslanmaktadır.

Ayrıca talep olması halinde özel numuneler de ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan inverted mikroskop ile Göl ve göletlerde klorofil-a tespiti  ve alg incelemesi yapılmakta olup bu kapsamdaki AR-GE çalışmaları devam etmektedir.