İçme sularında kimyasal analizlerin yanı sıra mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Numunenin alınma noktasına bağlı olarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği”, “İçmesuyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlan Yüzeysel Sular Hakkında Yönetmelik” ve “ Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” ne uygunlukları değerlendirilmektedir.  
Bunun dışında havuz suyu ya da müşteriler tarafından talep edilen “özel talep” numuneleri de analiz bedeli karşılığında çalışılmaktadır.
Laboratuvarımızda bulunan inverted mikroskop ile Göl ve göletlerde klorofil-a tespiti ve alg incelemesi yapılması planlanmakta olup bu kapsamdaki AR-GE çalışmaları devam etmektedir.
Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan cihazlar:
 • Otklav
 • İntübatör
 • İnverted mikroskop
 • Işık mikroskobu
 • Çekerocak
 • Su Banyosu
 • Kaba Terazi
 • Densitometre
 • Vorteks
 • Koloni Sayacı
 • Multiölçer
 • Spektrofotometre (UV-Vis)