LABORATUVARDA KALİTE
 
Laboratuvarımız, güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2008 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar“ standardına göre akredite olmuştur.

Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile hizmet kalitesini sürekli arttırarak, müşteri memnuniyetini temel ilke saymak böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.
TS EN ISO/IEC 17025 standardının yürütülmesi ve yeterliliğinin sağlanması için, yapılan deneylerin çerçevesini belirlemiş, organizasyonun yapısını, görev talimatlarını, politika, hedef ve taahhütlerini, dokümantasyon yapısını oluşturmuş; böylece kalite yönetim sistemini kurmuş olup sistemi en etkin şekilde uygulamayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Kalite yönetimi sistemi kapsamında kalite anlayışının tüm laboratuvar birimlerine yayılmasını sağlamak için gerekli altyapı oluşturulmuş olup, bu konuda personele eğitimler verilerek sisteme dinamik bir yapı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

17025 standardı gerekleri uygulanmakta olup izlenebilirliğin sağlanması için iç ve dış (yeterlilik/karşılaştırma testleri) kalite kontroller organize edilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir. Sistemin uygunluğu düzenlenen iç ve dış tetkiklerle denetlenir; varsa uygunsuzluklar giderilerek ya da öneriler değerlendirilerek sistemde sürekli iyileştirme sağlanmaktadır. Tüm bu sonuçlar yıl sonunda Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında değerlendirilmekte ve bir sonraki yılın hedefleri belirlenmektedir.